HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Een relatiebeding is ook een concurrentiebeding, dus motiveren!

Een concurrentiebeding verbiedt werknemers om na afloop van het dienstverband voor enige tijd werkzaam te zijn in bijvoorbeeld dezelfde branche of hetzelfde gebied als waar de werkgever actief is. In de grondwet is vastgelegd dat een werknemer het recht op vrije arbeidskeuze heeft.

 

 

 

 

 

 

Een concurrentiebeding kan dus een forse beperking inhouden van het recht op vrije arbeid. Daarom is een concurrentiebeding alleen geldig indien het beding voldoet aan verschillende wettelijke voorwaarden. Zo moet het beding schriftelijk zijn overeengekomen en moet de werknemer meerderjarig zijn. Tegenwoordig is het zelfs niet meer toegestaan een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Een 'relatiebeding' is vaak een eenvoudigere, gematigdere vorm van een concurrentiebeding. De vraag is dus of de strenge wettelijke voorwaarden ook gelden voor een relatiebeding.

De Hoge Raad heeft deze vraag in zijn arrest van 3 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:364) bevestigend beantwoord. In deze zaak was in de arbeidsovereenkomst zelf een algemeen concurrentiebeding opgenomen en in het personeelshandboek stond een relatiebeding. Hierin stond dat het de werknemer niet was toegestaan om gedurende twee jaar na het dienstverband op enigerlei wijze voor cliënten van de werkgever te werken. Uit de feiten kan worden afgeleid dat het concurrentiebeding niet werd overtreden, maar het relatiebeding wel.De werknemer gaf echter aan dat het relatiebeding niet rechtsgeldig was overeengekomen, aangezien niet voldaan was aan het schriftelijkheidsvereiste zoals dat ook geldt voor een 'regulier' concurrentiebeding.De Hoge Raad gaf de werknemer hierin gelijk. De wet maakt namelijk geen onderscheid tussen een concurrentie- of relatieding. In de wet wordt helemaal niet gesproken over de term 'concurrentiebeding'. De wettekst van artikel 7:653 lid 1 BW spreekt in algemene zin over 'een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn'. De Hoge Raad oordeelde dat een relatiebeding (zoals geformuleerd in deze zaak) daarom ook gekwalificeerd moet worden als een beding in de zin van artikel 7:653 lid 1 BW.Dit is een logisch oordeel. Ook een strikt relatiebeding beperkt de werknemer namelijk in zijn bevoegdheid om op zekere wijze werkzaam te zijn na het einde van het dienstverband. De werknemer moet er rekening mee houden dat hij bij (tal van) relaties van de werkgever niet mag werken. In de literatuur werd al vaker aangenomen dat een relatiebeding wel gezien moet worden als een concurrentiebeding in de zin van artikel 7:653 lid 1 BW, maar met dit arrest is daar nu zekerheid over verkregen.Het gevolg is dan ook dat bijvoorbeeld een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet is toegestaan, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit zal dan uit de bijbehorende motivering moeten blijken. Uit de rechtspraak blijkt echter dat rechters vaak kritisch kijken naar de motivering van concurrentiebedingen. Hoewel een relatiebeding weliswaar minder ingrijpend is dan een concurrentiebeding, is het belangrijk dat ook een relatiebeding schriftelijk wordt overeengekomen en dat het beding uitgebreid wordt gemotiveerd, als het is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hulp nodig bij het opstellen van een dergelijk beding? Neem contact op met één van onze specialisten

 

 

Bron: DVDW Advocaten

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven