HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Denkt u aan de aanzegtermijn?

Voor alle tijdelijke contracten die eindigen op 1 februari of later geldt vanaf dit jaar een aanzegtermijn van één maand. Dit geldt óók als u het contract wilt verlengen. Wat zijn de gevolgen als u zich hier niet aan houdt?

 

Iedere werkgever is met ingang van dit jaar verplicht werknemers met een tijdelijk contract van 6 maanden of meer tijdig schriftelijk te informeren over wat er daarna gebeurt. Wordt het contract wel of niet verlengd en zo ja, tegen welke voorwaarden? Deze wijziging in het ontslagrecht maakt deel uit van de Wet Werk en Zekerheid.

 

 

Boete van een maandsalaris

Tijdig aanzeggen betekent uiterlijk een maand voor het einde van de overeengekomen periode. Blijft de aanzegging uit, dan moet de werkgever de werknemer een vergoeding betalen van een maandsalaris. Vindt de aanzegging wel plaats, maar niet binnen een maand, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding naar rato. Zegt de werkgever bijvoorbeeld tien dagen te laat aan, dan bedraagt de vergoeding 1/3 van het bruto maandloon.

 

 

Belangrijk: schriftelijk aanzeggen

HR kan alle tijdelijke contracten inventariseren en vastleggen wanneer er uiterlijk een schriftelijke mededeling verzonden moet worden naar een werknemer. Het is belangrijk dat de aanzegging schriftelijk gebeurt. Een werknemer kan namelijk ook aanspraak maken op de vergoeding als de arbeidsovereenkomst wel wordt voortgezet, maar dit niet schriftelijk is bevestigd. Ook al acht de wetgever de kans relatief klein dat een werknemer in dit geval aanspraak zal maken op de vergoeding, is het goed hier wel op bedacht te zijn.

 

 

Aanzegging is geen opzegging

De aanzegging is iets anders dan een opzegging. Wanneer de werkgever vergeet aan te zeggen, heeft de werknemer niet recht op een nieuwe arbeidsovereenkomst. Tijdelijke contracten eindigen net als voorheen nog steeds automatisch. Een opzegging is dus niet nodig. De aanzegtermijn is in het leven geroepen om werknemers met contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer duidelijkheid te geven over de toekomst van hun dienstverband. De bedoeling van de aanzegtermijn is dus om onzekerheid weg te nemen.

 

 

Aanzegging in de arbeidsovereenkomst

Wanneer bij aanvang van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al duidelijk is dat de werkgever het contract niet zal verlengen na deze periode, of als het de intentie is om niet te verlengen, kan de aanzegging ook worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

 

Bron: PW de Gids

 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven