HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

De transitievergoeding in de loonheffingen

Vanaf 1 juli 2015 zal een transitievergoeding verschuldigd zijn aan werknemers die meer dan twee jaar bij een werkgever hebben gewerkt en wiens overeenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever door ontbinding, opzegging of niet verlengen van een tijdelijk contract. De transitievergoeding wordt gemaximeerd op een bedrag van € 75.000, of, als het jaarsalaris van de werknemer hoger is, dat hogere bedrag. Partijen mogen een ruimere vergoeding overeenkomen. Maar hoe moet de transitievergoeding nu fiscaal gezien behandeld worden?

 

 

In de Wet Werk en Zekerheid  worden maar weinig woorden gewijd aan de fiscale behandeling van de transitievergoeding.

 

Er komt een nieuwe bepaling, die de aanspraak op de transitievergoeding vrijstelt van belastingheffing. Deze bepaling is met name van belang in het geval werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst vooraf al een afspraak maken over de hoogte van een transitievergoeding, mocht de werknemer ooit ontslagen worden. Die afspraak tussen werknemer en werkgever heeft tot gevolg dat de werknemer bij voortijdig vertrek recht heeft op een transitievergoeding die niet tot heffing leidt. Let wel, dit ziet slechts op de afspraak: die geeft de werknemer al een recht, en dat recht wordt vrijgesteld. De uiteindelijke betaling van de transitievergoeding is wel belast.
Dit geldt voor de loonbelasting, de premies volksverzekeringen en de werkgeverspremie voor de Zorgverzekeringswet. Dit geldt niet voor de werknemersverzekeringen: er zijn geen WW/WIA premies verschuldigd over de transitievergoeding.

 

De transitievergoeding is loon uit vroegere dienstbetrekking. Om die reden kan het niet worden ondergebracht in de vrije ruimte  van de werkkostenregeling. Ook niet als de (ex) werkgever nog ruimte over heeft.

 

Omdat de stamrechtvrijstelling is afgeschaft, zal de gehele vergoeding ineens belast zijn. Het onderbrengen bij een verzekeraar of bij een eigen BV is niet meer mogelijk.

 

Wat is er dan nog wel mogelijk?

 

  • Als de werknemer daadwerkelijk een opleiding gaat volgen of daadwerkelijk outplacementkosten zal gaan maken, is het mogelijk om af te spreken dat de werknemer een lagere vergoeding krijgt, en dat de (ex)-werkgever de scholings- of outplacementkosten zal vergoeden. Van belang is dat er echt kosten tegenover zullen moeten staan. De werkgever zal dan vergoeden op declaratiebasis, onder overlegging van facturen.
  • Heeft de werknemer een hoge rekening van zijn advocaat, en heeft de werkgever nog voldoende werkkostenruimte? Dan zou, voordat de transitievergoeding definitief wordt vastgelegd, kunnen worden afgesproken, dat de transitievergoeding wordt verminderd met de rekening –inclusief btw- van de advocaat van de werknemer. Daarnaast vergoedt de werkgever de rekening van de advocaat, en wijst die vergoeding aan als werkkosten.
  • Het uitbetalen van de transitievergoeding kan tot gevolg hebben, dat een werknemer in een hogere belastingschijf terecht komt. Een oplossing zou kunnen zijn om met de werknemer af te spreken, dat hij de transitievergoeding  in vooraf bepaalde vaste termijnen zal ontvangen. Dan kan deze over jaargrenzen heen worden gespreid. Of dit fiscaal acceptabel is, staat nog niet onherroepelijk vast. Indien u als werkgever deze methode zou willen overwegen, is het raadzaam dit vooraf met uw inspecteur af te stemmen.

Bron: XpertHR

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven