HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

De acht bouwstenen van Strategische Personeelsplanning (SPP)

Feitelijk is SPP een ‘self denying prophecy’. SPP maakt het mogelijk tijdig te anticiperen, in plaats van steeds naderhand op korte termijn brandjes te moeten blussen. Preventief beleid kan op veel manieren worden gedaan. SPP is een ook soort van Rubik-kubus. Alles hangt met alles samen, als je ergens aan draait, dan bewegen er direct en indirect andere zaken mee. 

 

 

 

 

 

De 8 bouwstenen van SPP

  1. Een analyse van missie, visie, strategie, en externe omgeving
  2. Een inventarisatie van kenmerken van het huidige personeelsbestand (sekse, leeftijd, diensttijd, loonkosten, salarispositie, arbeidsrelatie, deeltijdomvang, et cetera), alsmede de huidige kwaliteit van personeel (HR3P). Een analyse van de instroom, doorstroom en uitstroom (IDU) in het verleden.
  3. Vaststellen van strategische toekomstscenario’s.
  4. Het in beeld brengen van ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt.
  5. Voorspellen van de mogelijke toekomstige bezetting (aanbodzijde) op basis van vooronderstellingen rond door- en uitstroom, in K3R-termen.
  6. Het bepalen van de toekomstige noodzakelijke formatie (vraagzijde) door de strategische consequenties van de ontwikkelde scenario’s te vertalen naar de in dat geval gewenste formatie in K3R-dimensies.
  7. Bepalen van de ‘gaten en bulten’, de gaps tussen gewenst en verwacht (per K3R dimensie).
  8. Het in beeld brengen van cocktail aan acties om deze ‘gaps’ te overbruggen.

 

Dit laatste, het vermijden van mogelijke gaten, is in wezen het preventieve karakter van SPP. Feitelijk is SPP een ‘self denying prophecy’. SPP maakt het mogelijk tijdig te anticiperen, in plaats van steeds naderhand op korte termijn brandjes te moeten blussen. Preventief beleid kan op veel manieren worden gedaan. SPP is een ook soort van Rubik-kubus. Alles hangt met alles samen, als je ergens aan draait, dan bewegen er direct en indirect andere zaken mee.

 

Een belangrijk aspect van SPP is dat er niet één goede oplossing is. Er zijn altijd meerdere varianten te onderscheiden die kunnen leiden tot een goede oplossing. SPP betekent dan dat er een aantal stuurknoppen zijn (parameters) waaraan gedraaid kan worden. De te kiezen oplossing zal kunnen worden bepaald door ook te letten op bijbehorende kosten, draagvlak, haalbaarheid, et cetera. Dat vraagt om goede onderliggende modellen, die tegelijkertijd voldoende eenvoudig en transparant zijn om gebruikt te kunnen worden door lijnmanagers en HR-adviseurs. Mocht je hier meer over willen weten, maak dan gebruik van onze expertise. Onze HR professionals staan voor u klaar.

 

Bron: HR Praktijk

Deel op:

Naar boven