HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Check de WIA-beschikking

Werkgevers die een WGA-beschikking van het UWV ontvangen, doen er goed aan deze te controleren. Een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer zou een hoop kosten kunnen besparen.

 

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) is onderverdeeld in de Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Voor een IVA-uitkering komen dus werknemers in aanmerking die duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dit kost de werkgever niets. De werknemer die niet duurzaam arbeidsongeschikt is ontvangt een WGA-uitkering. Dit betekent hoge kosten voor de werkgever. Het is het UWV dat bepaalt voor welke uitkering de (ex-)werknemer in aanmerking komt. De criteria die het UWV hiervoor hanteert zijn echter onduidelijk.

 

Hoge WGA-kosten

Zowel voor de werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA als voor de werkgever die publiek is verzekerd, kost een WGA-uitkering bij een (ex-)werknemer geld. Eigenrisicodragers moeten de uitkering van de arbeidsongeschikt geraakte ex-werknemer tien jaar lang zelf betalen. Veel werkgevers hebben dit risico weliswaar herverzekerd, maar de verzekeringspremies lopen op. Werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn krijgen de uitkeringskosten doorberekend via een hogere gedifferentieerde WGA-premie die de Belastingdienst inhoudt. Uitzoeken of herbeoordeling mogelijk is kan dus lonen.

 

Wijzigingen per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 draait de werkgever ook op voor de WGA-uitkering van zieke werknemers met een tijdelijk contract. Ook voor die gevallen is het verstandig om de gegevens die het UWV gebruikt voor het vaststellen van de premies goed te controleren! Naast een lijst met ex-werknemers met een vast dienstverband die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen, ontvangen werkgevers van het UWV ook een lijst met ex-werknemers met een tijdelijk dienstverband. Controleer deze lijst goed, want op basis daarvan worden WGA-flex premies berekend die de werkgever vanaf 2014 gaat betalen. Werkgevers hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken als de beschikking niet klopt.

 

Tip

Als het niet is uitgesloten dat een ex-medewerker duurzaam arbeidsongeschikt is en dus een IVA-uitkering zou moeten krijgen, kan de werkgever in overleg met een adviseur een medisch deskundige inschakelen. In dat geval kan de werkgever een bezwaarprocedure starten tegen de ontvangen WGA-beschikking van het UWV.

 

Bron: SalarisNet

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven