HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Belangrijke wijzigingen in de publieke verzekering voor de WGA

Per 1 januari 2017 moeten werkgevers kiezen voor publieke verzekering of eigenrisicodragen voor hun totale WGA-lasten voor vast en tijdelijk personeel. Dit heeft een aantal gevolgen voor werkgevers. Wij selecteerden de belangrijkste punten.

 

 

 

1. Eén premie voor de WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2017

Door de samenvoeging kunnen als gevolg van deze wijziging premie-effecten ontstaan. Dit zal vooral merkbaar zijn voor middelgrote en grote werkgevers. Er zijn werkgevers die in de huidige situatie de maximumpremie betalen voor bijvoorbeeld WGA-flex en die voor bijvoorbeeld de WGA-vast een premie betalen die onder het maximum ligt. Doordat vanaf 2017 de maximumpremie gaat gelden voor de WGA-totaalpremie kan de WGA-totaalpremie voor deze werkgevers hoger worden dan de huidige optelsom van premies. Om die reden is er middels de minimum- en maximumpremie een solidariteitsprincipe in de premiesystematiek ingebouwd.

 

2. Maximumpremie uitzendsector wordt geschrapt

Bij de invoering van de Wet BEZAVA is er voor de uitzendsector een hogere maximumpremie voor de WGA-flex vastgesteld. Uit analyses maakt Asscher op dat de aparte premiegrens van de uitzendsector niet meer relevant is na de samenvoeging van de WGA-vast en WGA-flex. Ook vindt hij een apart maximumpremie niet passen in het beleid dat met ingang van 2017 geen onderscheid meer maakt naar de aard van het dienstverband. Daarom schrapt Asscher de hogere maximumpremie voor de uitzendsector schrappen met ingang van 2017.

 

3. Aanvraag eigenrisicodrager voor 1 oktober 2016 indienen

Om in aanmerking te komen voor eigenrisicodragerschap moeten werkgevers een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen verplichtingen. Omdat werkgevers tot en met 2016 alleen eigenrisicodrager konden worden voor de WGA-vast, hebben zij tot nu ook alleen een garantieverklaring overlegd voor dit risico. Voor werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager zijn of blijven, geldt dat zij eigenrisicodrager zijn voor hun gehele WGA-risico. Daarom moeten alle werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden of blijven één garantieverklaring het gehele WGA-risico overleggen die is ondertekend door één garantsteller en die het gehele WGA-risico dekt. Deze garantieverklaring moet uiterlijk 1 oktober 2016 worden ingediend bij de Belastingdienst.

 

Eigenrisicodrager of niet: Doorloop het stappenplan om uw keuze te maken.

 

Bron: P&O Actueel

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven