HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Bedrijfsarts weigeren: recht op ontslagvergoeding?

Een loodsmedewerker met psychiatrisch verleden weigert na een incident op de werkvloer mee te werken aan zijn re-integratie.

 

Heeft hij wel of geen recht op ontslagvergoeding?

 

Een loodsmedewerker is sinds 2000 in dienst bij een logistiekbedrijf. In 2012 wordt hij tijdelijk opgenomen in een GGZ-instelling. Hij re-integreert en keert na een korte terugval in 2013 opnieuw terug.

 

 

In april 2014 doet er zich een incident voor op de werkvloer: de loodsmedewerker vraagt een collega of hij iemand kent die in wapens handelt. Wanneer dit zijn werkgever ten gehore komt, vraagt deze hem onmiddellijk het depot te verlaten. De medewerker komt de volgende dag terug en nadat hij meerdere aanwijzingen van zijn werkgever negeert en weigert in gesprek te gaan, wordt hij afgevoerd door de politie.

 

Na het incident meldt de werknemer zich ziek. De werkgever accepteert de ziekmelding en geeft aan dat werknemer niet eerder dan na een bezoek aan de bedrijfsarts kan terugkeren. De loodsmedewerker meldt zich hersteld voordat hij na bedrijfsarts is geweest, maar geeft wel gevolg aan de oproep.

 

De bedrijfsarts acht zich echter zonder recente medische gegevens niet in staat adequaat re-integratieadvies te geven en vraagt werknemer om een machtiging af te geven tot inzage in zijn medisch dossier. De medewerker claimt keer op keer prima geschikt te zijn voor zijn werk en weigert herhaaldelijk de bedrijfsarts inzicht te geven in zijn medisch dossier op grond van privacy-overwegingen. Zelfs loonstop brengt hierin geen verandering.

 

 

Verzoek

Er ontstaat een patstelling. Volgens het logistiekbedrijf hebben de gedragingen van de man ertoe bijgedragen dat de arbeidsverhouding onwerkbaar is geworden. Na het incident had de werkgever de man onmiddellijk kunnen ontslaan, maar heeft dat niet gedaan omdat deze een sterk vermoeden had dat zijn gedrag voortkwam uit zijn psychische gesteldheid. Omdat de man niet mee wil werken aan de re-integratie verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder ontslagvergoeding.

 

De werknemer beroept zich op het feit dat hij tot 2012 altijd goed gefunctioneerd heeft en zich tot dan toe nooit heeft ziek gemeld. De man zegt in het gesprek na het incident ‘voor het blok te zijn gezet’ en is zodoende in de verdediging geschoten. Hij blijft in de overtuiging dat hij zowel fysiek als mentaal niets mankeert. De loonstop voor het weigeren van het toegang geven tot zijn dossier vindt hij dan ook onrechtvaardig. Hij ziet niets in ontslag. Als dat wel het geval zou moeten zijn, eist hij een ontslagvergoeding.

 

 

Beoordeling

De kantonrechter acht het waarschijnlijk dat het gedrag van werknemer tijdens het incident  en de starre houding tegenover de bedrijfsarts kan worden verklaard door de door de GGZ geconstateerde psychische klachten. Uit informatie van deze instelling blijkt dat de werknemer bekend staat als een zorgmijder met een psychotische stoornis. De kantonrechter is daardoor van oordeel dat aan het opzegverbod tijdens ziekte een reflexwerking dient toe te komen. Er is te veel gebeurd op werkvloer en er is geen vooruitzicht dat in de arbeidsverhouding in de toekomst snel zal verbeteren. Daardoor wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden.

 

De rechter vindt dat de werknemer geen recht heeft op doorbetaling van loon tijdens ziekte, maar omdat hij tot aan zijn eerste ziekmelding twaalf jaar naar alle tevredenheid heeft gefunctioneerd, de werkgever een ontslagvergoeding moet betalen van € 26.847,36 bruto.

 

Maar omdat de werkgever een ontbinding nastreeft zonder vergoeding, zal zij tot uiterlijk 15 augustus 2014 in de gelegenheid worden gesteld haar verzoek in te trekken. De rechter geeft de werkgever twee opties:

In het geval de werkgever het verzoekschrift niet intrekt:

  • wordt de bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 1 september 2014 ontbonden
  • moet zij de werkgever een bedrag betalen van € 26.847,36 bruto
  • moet zij haar eigen proceskosten betalen

 

In het geval de werkgever het verzoekschrift wel intrekt:

  • moet zij de proceskosten betalen van de werknemer en een bedrag van € 400,00 aan gemachtigd salaris

 

Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak: 23 juli 2014
ECLI:NL:RBOVE:2014:4106

 

Bron: PW de Gids

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven