HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Arbeidsconflict? Nu voor een prikkie naar de rechter

Werkgevers kunnen sinds kort hun arbeidsgeschil voorleggen aan de eKantonrechter. Wat zijn de voordelen en nadelen van deze online procedure?

 

Om de rechtspraak te moderniseren, heeft de Raad voor de Rechtspraak het programma ‘Kwaliteit en Innovatie’ ontwikkeld. Dit programma moet rechtspraak toegankelijker, begrijpelijker en sneller maken. Ook voor werkgevers. De eKantonrechter maakt deel uit van dit programma.

 

Bij de eKantonrechter kunnen sinds juli 2014 ook werkgevers zaken digitaal indienen via eHerkenning, de digiD voor bedrijven. Met de eKantonrechter bestaat er een nieuwe, eenvoudige en digitale procedure voor relatief eenvoudige civielrechtelijke zaken. Dit geldt dus ook voor eenvoudige arbeidsrechtzaken.

 

 

eKantonrechter: de procedure

De procedure bij de eKantonrechter is in vijf fasen te verdelen. Allereerst dient de verzoeker de aanvraag digitaal in te dienen. Het verzoek of verweer wordt namens een rechtspersoon (de organisatie) of bij bijzondere volmacht aangewezen persoon ingediend, bijvoorbeeld een bestuurder die daartoe namens de organisatie gemachtigd is. In dat laatste geval wordt bij het verzoek of verweer tevens een kopie van de statuten of de volmacht digitaal ingediend. Voor deze procedure worden personenvennootschappen als de vennootschap onder firma en de maatschap beschouwd als rechtspersonen. Ook een advocaat kan dit een procedure starten namens de organisatie.

 

De rechter beslist daarna of het geschil zich voor behandeling door de eKantonrechter leent. Als de zaak te complex is, zal hij de zaak doorverwijzen naar een ‘gewone’ rechter. Na toelating begint de termijn van acht weken te lopen. De verzoeker moet zijn verzoek bevestigen en dient (het gebruikelijke) griffierecht te betalen. Partijen kunnen hun standpunten vervolgens digitaal nader toelichten. Een tegenverzoek van de verweerder is ook mogelijk, daar mag de verzoeker dan weer digitaal op reageren.

 

De eKantonrechter zal vervolgens een plaats en datum bepalen voor een mondelinge behandeling van de zaak met een beperkte duur van 45 minuten, tenzij beide partijen daarvan afzien. Binnen acht weken na toelating tot de procedure doet de eKantonrechter digitaal uitspraak. Het vonnis wordt opgenomen in het digitaal dossier en is daarin voor partijen te raadplegen. Voor het afdwingen van de beslissing kan de rechter een afschrift van het vonnis afgeven. Voorlopig worden alle zaken behandeld door de rechtbank Oost-Brabant (locatie ‘s-Hertogenbosch) en de rechtbank Rotterdam (locatie Rotterdam).

 

 

Voordelen: minder tijd, meer gemak

Voordelen van deze digitale procedure zijn de snelheid en het gemak van een digitale procedure. Een uitspraak binnen acht weken na indiening van het verzoekschrift is immers relatief snel. Ook kan het een voordeel zijn dat de eKantonrechter zijn beslissing kan baseren op grond van feiten en omstandigheden die gedurende de procedure in voldoende mate aannemelijk zijn geworden (net zoals het geval is bij een kort geding en een ontbindingsprocedure). Bewijs is dus niet altijd nodig. Bovendien weten partijen aan het eind van de procedure bij de eKantonrechter waar zij aan toe zijn, omdat hoger beroep niet mogelijk is.

 

Tot slot is een procedure via de eKantonrechter relatief goedkoop. U heeft u als werkgever geen deurwaarderskosten voor het uitbrengen van een dagvaarding, en de advocaatkosten – indien die wordt ingeschakeld – zullen vanwege de korte procedure ook een stuk lager uitvallen. Bij een kort geding is dat meestal ook het geval, maar daarbij moet de zaak een spoedeisend karakter hebben. Bij de eKantonprocedure is dit niet het geval.

 

 

Nadelen: ziekmelding en geen hoger beroep

U moet vooraf met de werknemer in overleg treden over de te voeren procedure. De werknemer moet instemmen met het voeren van een digitale procedure bij de eKantonrechter. Hierbij loopt u als werkgever een risico: stelt u de werknemer op de hoogte van uw voornemen om een procedure te starten, dan meldt de werknemer zich wellicht ziek. Uiteraard kunt u de bedrijfsarts op dat moment inschakelen, maar het risico blijft dat de werknemer inderdaad (voor langere tijd) arbeidsongeschikt is. Aan de andere kant, dit risico loopt u ook indien u via de gebruikelijke weg een dagvaarding uit laat brengen of een verzoekschrift indient.

 

Daarnaast is hoger beroep niet mogelijk. Wanneer de rechter uw verzoek afwijst, omdat er bijvoorbeeld toch getuigenbewijs nodig was om uw vordering aannemelijk te maken, valt dat niet meer recht te zetten in die procedure. Dit kan voor u als werkgever nadelig uitpakken: wat als het verzoek wordt afgewezen? Bij vorderingen met een lager belang dan € 1.750,- speelt dit risico niet. In die zaken is hoger beroep via de ‘normale rechtsgang’ via de kantonrechter sowieso niet mogelijk.

 

Tot slot kan de rechter, na indiening van de aanvraag, tot het oordeel komen dat de zaak zich niet leent voor behandeling door de eKantonrechter. Er zal dan alsnog een gewone procedure gestart moeten worden. Dit kost opnieuw tijd én geld.

 

Bron: PW De Gids

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven