HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

4 Tips om beter te beoordelen en belonen

Stop met beoordelingsgesprekken en ga voor doorlopende coaching. Dat is het advies van Kilian Wawoe, docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, die jarenlang onderzoek deed naar het meten van prestaties op de werkvloer. Op basis van de lessons learned van teams die goed presteren, heeft hij een aantal tips.

 

Reken je eigen beoordelingen door

Kijk goed naar de verdeling van de beoordelingscijfers is de eerste tip. Zo kan er misschien iets mis zijn met het systeem als een groep structureel hoger scoort. "Je moet je afvragen of je wel eerlijk bezig bent," aldus Wawoe.

 

Denk er over na of je je medewerkers wel goed coacht

Als blijkt dat er binnen het bedrijf niet genoeg expertise is, huur die expertise dan in.

 

Stel een tweestapsschaal in bij de beoordeling van werknemers

Een medewerker functioneert of functioneert niet aldus Wawoe. Hij verwijst hierbij naar de processen bij chirurgen, piloten en diepzeeduikers. In die sectoren is het normaal dat medewerkers constant met elkaar praten over hoe de prestaties verbeterd kunnen worden. "Ze handelen en achteraf praten ze over hoe iets ging.”

 

Beloon prosociaal

Teams die goed presteren bepalen zelf welke teamleden extra worden beloond. Laat binnen het team mensen elkaar aanwijzen is dan ook de afsluitende tip van Wawoe om mensen up-to-date te houden.

 

Bron: HR Praktijk

 

Duurzaam Inzetbaar Activiteitenplan (DIA)

Eén van de trends en ontwikkelingen op het gebied van functioneren en beoordelen is de blik vooruit, in plaats van het traditionele functioneren en beoordelen waar met name terug wordt gekeken op het afgelopen jaar. Bij de zogeheten inzetbaarheidsgesprekken staat ontwikkeling en de blik naar de toekomst centraal. 

 

Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen uw organisatie te borgen, heeft HR5 het instrument DIA ontwikkeld. Samen met de leidinggevende gaat de medewerker een Duurzaam Inzetbaarheids-Activiteitenplan (DIA) maken. Een dia is ook een foto. Je maakt dus een ’foto’ maken van jezelf op een aantal resultaatgebieden, te weten:

            -   De mate waarin kernwaarden worden gedragen (cultuur);

            -   Het functioneren van de medewerker aan de hand van het functieprofiel;

            -   De toegevoegde waarde van de medewerker.

 

DIA gaat uit van een continuproces. Halverwege het jaar vindt er weliswaar een formeel voortgangsgesprek plaats, maar zowel de leidinggevende als werknemer kunnen te allen tijde de voortgang beschrijven in DIA.

 

Het doel van het formele voortgangsgesprek is om te benoemen wat er goed gaat en wat niet. Het kan voorkomen dat bepaalde doelstellingen of activiteiten bijgesteld moeten worden, om daarmee het gewenste resultaat te bereiken. Aan het einde van het jaar vindt het beoordelingsmoment plaats. Gedurende dit gesprek wordt besproken in hoeverre de opgestelde doelstellingen zijn gerealiseerd en dit consequenties met zich meebrengt, zowel positief als negatief.

 

Mocht je meer informatie willen over DIA of met een van onze medewerkers van HR Advies sparren over beoordelen en ontwikkelen? Neem dan contact met ons op via 088 - 5500 611 of mail naar hrmadvies@hr5.nl. Onze medewerkers staan u maar al te graag te woord.

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven