HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

13 signalen dat uw medewerker op gaat zeggen

Een opzegging van een medewerker komt vaak onverwacht. Toch hoeft dat niet zo te zijn als goed naar gedragingen van die medewerker wordt gekeken 12 maanden voorafgaand aan die opzegging, zo wijst wetenschappelijk onderzoek uit.

 

Voor veel managers komt een opzegging van een medewerker nog altijd als een verrassing. Verloop is vervelend, en zeker als het een high potential betreft. Maar hoe ga je verloop tegen? Hoe voorspel je wie weggaat en wie blijft?

 

 

Weinig onderzoek naar gedrag voor opzegging

De hoogleraren Timothy Gardner en Peter Hom constateerden dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar indicatoren die verloop kunnen voorspellen. Dat bericht de Harvard Business Review. Daarom zetten zij een wetenschappelijk onderzoek op om erachter te komen welke gedragingen sterke voorspellers zijn van verloop binnen 12 maanden.

 

Gedragingen die verloop voorspellen

In eerste instantie identificeerden Gardner en Hom ruim 900 gedragingen die het opzeggen van een medewerker zouden voorspellen. Daaronder gedragingen als agressief tegenover collega’s, geen aandacht meer voor het uiterlijk en minder bereid om special projecten uit te voeren. In vervolgonderzoek werden vervolgens 13 gedragingen geïdentificeerd die echt verloop in de komende 12 maanden voorspellen:

 

De 13 gedragingen die medewerkers laten zien voordat zij hun baan opzeggen:

 

1. Hun productiviteit is meer gedaald dan gewoonlijk.

2. Ze zijn minder een teamspeler dan gewoonlijk.

3. Ze doen echt alleen het minimale aan werk dat ze moeten doen om normaal te functioneren.

4. Ze doen geen moeite om hun manager tevreden te stellen.

5. Ze conformeren zich niet snel meer aan langetermijnplanningen.

6. Ze laten vaker een negatieve houding zien.

7. Ze spannen zich minder in en zijn minder gemotiveerd dan gewoonlijk.

8. Ze zijn minder met hun werk bezig.

9. Ze uiten vaker hun ontevredenheid over hun baan dan gewoonlijk.

10. Ze uiten vaker hun ontevredenheid over hun leidinggevende dan gewoonlijk.

11. Ze vertrekken vaker vroeger van hun werk.

12. Ze zijn niet meer enthousiast over de missie van de organisatie.

13. Ze zijn minder geïnteresseerd in werken met klanten dan gewoonlijk.

 

Deze indicatoren hangen significant samen met vrijwillig verloop.

 

Cv op de printer geen indicator

Gardner en Hom vinden het eigenlijk nog interessanter welke indicatoren niet significant samenhangen met verloop. Zo zijn ‘vaker netjes gekleed op het werk komen’, ‘een cv laten slingeren op de printer’ en ‘vaker een tandarts- of doktersafspraak’ geen betrouwbare indicatoren. Ze komen gewoonweg te weinig voor of blijken niet significant samen te hangen met verloop.

 

Als een medewerker een score krijgt op iedere indicator van een manager (1 = helemaal niet eens; 5 = volledig mee eens) en deze scoort over alle indicatoren een gemiddelde van 4,2, dan heeft deze een 2 keer grotere kans om op te zeggen dan een ‘gemiddelde’ medewerker.

 

Onlangs liet Amerikaans onderzoek ook zien dat de wijze van opzegging veel zegt over de medewerkerstevredenheid in de organisatie. Een derde van de medewerkers zegt hun baan namelijk op op een dusdanige manier dat de organisatie er niet tevreden mee is.

 

Interventies om verloop te voorkomen

Op individueel niveau kan dus voorspeld worden of medewerkers op het punt staan hun baan op te zeggen. Dit betekent dat ook op individueel niveau geïntervenieerd kan worden. Managers zullen regelmatig medewerkers, te beginnen bij hun beste medewerkers, moeten scoren op deze indicatoren. Met een medewerker die op het punt lijkt te staan afscheid te nemen kan dan een gesprek worden aangegaan. Dat kan om na te gaan waar de (mogelijke) ontevredenheid vandaan komt en daar vervolgens naar handelen. Dat kan ook een gesprek zijn waarin nieuwe uitdagingen worden besproken of een ontwikkeltraject wordt ingezet.

 

Verloop is nooit helemaal te voorkomen – en soms zelfs wenselijk – maar bij talent dat je echt niet kwijt wilt of dat zeer waardevol is, kan best de vinger aan de pols gehouden worden.

 

Bron: PW de Gids

 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven