HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws archief

Ontslag van onwelwillende werknemer kost werkgever €10.000,-. Hoe kan dat?

06 September 2018

Stelt u zich voor? U heeft een werknemer in uw bedrijf die zich permitteert om gemiddeld 1 keer per week zo’n 10 minuten te laat te komen voor zijn ploegendienst. Ook ‘vergeet’ de betreffende werknemer om zich tijdig en correct ziek te melden bij afw...

Lees meer
16 Februari 2018

Maak gebruik van de loonkostenvoordelen

Er zijn tal van subsidies die u als werkgever kunt benutten om daarmee de loonkosten te verlagen. Het voordeel kan flink oplopen. Omdat er recent weer een en ander is gewijzigd, zetten wij ze voor u op een rij. ... Lees meer

15 Februari 2018

Dekken uw huidige functieomschrijvingen nog wel de lading?

De arbeidsmarkt is continue in beweging. Oude beroepenstructuren voldoen niet meer. Organisaties moeten zich daarvoor openstellen, ook voor bestaande functies. Tijd om de functieomschrijvingen eens goed tegen het licht te houden.... Lees meer

02 Februari 2018

Top 10 trends in recruitment

Krapte op de arbeidsmarkt en de opkomst van nieuwe technologieën gaan dit jaar hun stempel drukken op recruitment. Organisatieadviesbureau Korn Ferry heeft op basis van een internationale enquête tien belangrijke trends op het gebied werving en selec... Lees meer

12 Januari 2018

4 Tips om beter te beoordelen en belonen

Stop met beoordelingsgesprekken en ga voor doorlopende coaching. Dat is het advies van Kilian Wawoe, docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, die jarenlang onderzoek deed naar het meten van prestaties op de werkvloer. Op basis van de lessons le... Lees meer

05 Januari 2018

Kosten voor arbeid stijgen in 2018

De meeste organisaties betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Na een lastendaling vorig jaar, betalen werkgevers dit jaar meer voor algemene bijdragen zoals de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF... Lees meer

03 Januari 2018

Vraag een observant bij het beoordelingsgesprek

Hebben beoordelingsgesprekken hun langste tijd gehad? XpertHR Actueel vroeg het vier hoogleraren. Floor Rink, hoogleraar Organisatiepsychologie bij Rijksuniversiteit Groningen*, signaleert dat leidinggevenden vaak nog stereotiep oordelen. Mede om die... Lees meer

03 Januari 2018

De 8 meest toekomstbestendige banen van Nederland

De komende decennia zullen veel werkzaamheden die nu nog door mensen worden uitgevoerd, worden geautomatiseerd. Dat heeft grote impact op de beroepsbevolking en de gevraagde functies. Dit zijn de acht meest toekomstbestendige banen van Nederland. Goe... Lees meer

13 November 2017

Meer werknemers met burn-out door werk

Het aantal werknemers dat zich ziek meldt door burn-out of overspannenheid stijgt.... Lees meer

13 November 2017

Praktijkvraag: Wat moet HR doen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer?

De wereldwijde #MeToo-campagne waarmee vrouwen hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten brengen, maakt veel los. Wat moet u als werkgever doen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer? Arbeidsrechtadvocaat Edith van Schie ... Lees meer

13 November 2017

Veel kritiek op verkorting loondoorbetaling bij ziekte

Verschillende partijen hebben hun twijfels over de verkorting van de loondoorbetalingsplicht van twee naar één jaar voor kleine werkgevers. De maatregel zou bijvoorbeeld de prikkel voor werkgevers wegnemen om te investeren in preventie en re-integrat... Lees meer

13 November 2017

Kan de werkgever een werknemer dwingen om meer te werken?

Als het werk binnen een organisatie toeneemt, kan een werkgever een werknemer verzoeken om meer arbeidsuren te werken. Een werknemer is echter niet zomaar verplicht om hiermee in te stemmen.... Lees meer

13 November 2017

Werkzoekende negatief over sollicitatieprocedures

Werkzoekenden in Nederland zijn over het algemeen niet positief over hun sollicitatie-ervaringen. Bijna 90 procent krijgt niet altijd een reactie op een sollicitatie. Ook is de doorlooptijd van de procedures te lang en weten sollicitanten niet waar z... Lees meer

06 Oktober 2017

Een staande ovatie voor een gezondere houding

Eén op de drie werknemers kampt met fysieke klachten als nekpijn, rugpijn en vermoeidheid. Dit komt door een slechte lichaamshouding en gaat ten koste van de productiviteit. Het ziekteverzuim dat hierop volgt kost bedrijven meer dan 70 miljoen euro p... Lees meer

06 Oktober 2017

Scholingsplicht werkgever telt zwaar bij demotie

Een uitzendkracht krijgt demotie omdat hij niet beschikt over de juiste certificaten. Het uitzendbureau vindt dat dit de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer is. Maar de kantonrechter tilt zwaar aan de scholingsplicht van de werkgever.... Lees meer

06 Oktober 2017

Week van de mobiliteit krijgt medewerkers in beweging

Arbeidsmobiliteit is voor organisaties een prima manier om medewerkers in beweging te krijgen. Als de arbeidsmobiliteit in organisaties beperkt is, kan dat zelfs tot problemen leiden, zoals vastroestende medewerkers en dichtgeslibde loopbaanpaden. He... Lees meer

06 Oktober 2017

Het gaat lonen om meer te werken

De nieuwe coalitie wil het belastingstelsel flink gaan aanpassen. Deze aanpassingen moeten ertoe leiden dat het gaat lonen om meer te werken. Dit nieuwe systeem zou in 2019 moeten ingaan.... Lees meer

06 Oktober 2017

Meer werknemers met burn-out door werk

Het aantal werknemers dat zich ziek meldt door burn-out of overspannenheid stijgt.... Lees meer

06 Oktober 2017

Eerder stoppen met werken vanwege risico’s gezondheid

Werknemers die fysiek zwaar of onveilig werk doen, stoppen vrijwillig eerder met werken omdat de arbeidsomstandigheden risicovol zijn. Zij zijn bang dat langer doorwerken gevolgen heeft voor hun gezondheid.... Lees meer

25 September 2017

Rechter kan eindejaarsbeoordeling van werknemer terugdraaien

Een werkgever heeft in principe de vrijheid om te beslissen op welke manier hij zijn werknemers beoordeelt. Maar als hij zich niet aan de beoordelingsprocedure houdt, kan een rechter ingrijpen.... Lees meer

13 September 2017

Mogelijkheid voor leeftijdsgrens in vacature komt in de wet

Onder omstandigheden moeten werkgevers de kans krijgen om in een vacature een onderscheid te maken op basis van leeftijd. In de Verzamelwet SZW 2018 is hiervoor een wetswijziging opgenomen.... Lees meer

30 Augustus 2017

Niet nakomen re-integratieverplichtingen reden voor ontslag?

Een werkgever kan een werknemer die op de eerste afspraak met de bedrijfsarts niet komt opdagen, niet zomaar ontslaan. Maar bij volhardend gedrag heeft ontslag wel kans. In deze rechtszaak houdt de werkneemster zich structureel, op verschillende mani... Lees meer

30 Augustus 2017

5 praktische vragen over de werkkostenregeling

Hij bestaat al een paar jaar, maar leidt in de praktijk nog tot heel veel vragen: de werkkostenregeling. In dit artikel een kleine greep uit een aantal praktische vragen. Met de antwoorden uiteraard.... Lees meer

30 Augustus 2017

Niet reageren op een vordering van een werknemer? Dit zijn de gevolgen.

Een manager vordert een bedrag van ruim 13.900 euro van zijn ex-werkgever aan o.a. een transitievergoeding en achterstallig loon. De ex-werkgever laat niets van zich horen en verschijnt ook niet op de rechtszitting. Wat is de uitspraak van de rechter... Lees meer

30 Augustus 2017

Hoe krijg je een feedbackcultuur?

Het is voor veel teams en managers een worsteling: hoe krijgen we een goede feedbackcultuur in ons team en de organisatie? Als organisatie- en teamcoaches krijgen wij regelmatig het verzoek om een feedbacktraining te verzorgen. Want: 'onze mensen vin... Lees meer

30 Augustus 2017

Ook werknemer die AOW nadert heeft recht op transitievergoeding

Een werkgever wilde een ontslagen werknemer geen transitievergoeding meegeven. Dit omdat de werknemer een paar maanden voor zijn AOW zat. De kantonrechter ging hier gedeeltelijk in mee en verlaagde de transitievergoeding. Het gerechtshof bepaalde ech... Lees meer

30 Augustus 2017

Nieuwe beweegrichtlijnen Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad bracht vorige week de nieuwe beweegrichtlijnen uit. Die gelden voor alle gezonde volwassenen, ook voor werknemers dus. Ook op de werkvloer is voldoende beweging noodzakelijk.... Lees meer

30 Augustus 2017

Voorkom arbeidsongevallen door laaggeletterdheid

In Nederland zijn 700.000 werknemers die niet goed kunnen lezen en schrijven. Dat veroorzaakt gevaarlijke situaties op de werkvloer en vergroot de kans op arbeidsongevallen. De Week van de Alfabetisering roept op tot actie.... Lees meer

30 Augustus 2017

Ouderschapsverlof onderbreken vanwege zwangerschap

Als een werkneemster opnieuw zwanger wordt tijdens haar ouderschapsverlof, dan mag zij haar ouderschapsverlof opschuiven. Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft de werkneemster dan recht op haar volledige salaris.... Lees meer

28 Juli 2017

Wanneer geef je als werkgever een loonsverhoging?

Goed werkgeverschap houdt onder meer in dat je werknemers een passende beloning geeft voor hun inspanningen. Daarbij hoort ook dat je van tijd tot tijd opslag geeft. Wat zijn hiervoor geschikte momenten? En wanneer is een loonsverhoging verplicht?... Lees meer

28 Juli 2017

Ziek tijdens vakantie: hoe zit het ook alweer?

Wordt een medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan moet hij zich direct bij zijn werkgever ziek melden. Over de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn, betaalt de werkgever het loon door. De aanspraak op vakantie wordt niet met de ziektedagen verm... Lees meer

28 Juli 2017

3 ontwikkelingen met grote impact op arbeidsvoorwaarden

Hoe sluit je met arbeidsvoorwaarden optimaal aan op de arbeidsmarkttrends die zich momenteel voordoen? Werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland stelden daartoe samen een nota op. Zij signaleren drie ontwikkelingen met grote impact op het... Lees meer

28 Juli 2017

Wanneer is er precies sprake van werkweigering?

De werkgever mag zijn werknemers opdracht geven om werkzaamheden te doen die buiten hun normale takenpakket vallen. Als een werknemer het niet eens is met een redelijk verzoek, moet hij de klus toch klaren. Anders kan er sprake zijn van werkweigering... Lees meer

28 Juli 2017

Zo doorbreekt u slechte gewoontes op de werkvloer

De werkomgeving heeft grote impact op prestaties van medewerkers. Een slechte werkplek kan leiden tot gezondheidsproblemen en kan ook slechte gewoontes in stand houden. Wat kunt u hieraan doen?... Lees meer

28 Juli 2017

De do’s en don'ts van een functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek, niet te verwarren met het beoordelingsgesprek, is een belangrijk element van loopbaanbeleid en het middel bij uitstek om in contact te blijven met uw werknemers. Uit een functioneringsgesprek kan nuttige informatie komen wa... Lees meer

28 Juli 2017

Laagste ziekteverzuim in de horeca, hoogste in openbaar bestuur

Werknemers in de horeca bleven in 2016 het minst ziek thuis, werknemers in het openbaar bestuur het meest. De verschillen in verzuim hangen samen met de arbeidsomstandigheden in een bedrijfstak, kenmerken van de werknemers, en de bedrijfsgrootte. Zo ... Lees meer

28 Juli 2017

HR5, Hutten, Welder, IvPP en Lifeguard bundelen de krachten & expertise in de Vitaliteitsmonitor

De overtuiging dat vitale medewerkers van groot belang zijn voor een succesvolle organisatie wint steeds meer terrein in Nederland. Maar wil je hier echt mee aan de slag, dan moet je meestal met meerdere partijen in zee. Voeding, beweging, maar ook g... Lees meer

14 Juli 2017

Tour for life

Iedereen heeft wel een bekende in zijn omgeving die lijdt aan Kanker. En ook iedereen beseft dat er snel een goede geneeswijze moet komen om deze sluipmoordenaar te lijf te gaan. Team Kick Cancers Ass gaat hier voor fietsen van Italie naar Nederland... Lees meer

28 Juni 2017

Arbeidsvoorwaarden aanpassen? Let op de wet!

Welke arbeidsvoorwaarden moet je als werkgever anno 2017 aanbieden om toekomstige werknemers aan te kunnen trekken en huidige werknemers te kunnen behouden? Het is geen verrassing dat de huidige generatie starters over het algemeen een gezonde werk-p... Lees meer

28 Juni 2017

6 tips om op werknemerskosten te besparen via sociale regelingen

Wat kan ik doen om op werknemerskosten te besparen? Als ik die vraag van opdrachtgevers krijg, verwijs ik vaak naar sociale regelingen. Daarin is de keuze reuze; maar weinig landen hebben zoveel regelingen als Nederland. En het aanbod neemt de laatst... Lees meer

28 Juni 2017

Minimumloon per uur met ingang van 1 juli 2017

Omdat het minimumloon per uur afhangt van de lengte van een volledige werkweek in de organisatie, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon per uur per 1 juli 2017 bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek op een rij gezet... Lees meer

28 Juni 2017

Wijzigingen in vernieuwde Arbowet door internetconsultatie

Vanaf 1 juli gaat de vernieuwde Arbowet in. De nadruk komt meer op preventie te liggen en medewerkers en OR krijgen meer inspraak, zoals het recht op een second opinion. Naar aanleiding van een internetconsultatie is het ontwerpbesluit van de wet nu ... Lees meer

28 Juni 2017

Loonsanctie eigenrisicodragers blijft voorlopig in stand

De behandeling van het wetsvoorstel dat de loonsanctie voor eigenrisicodragers laat vervallen, ligt voorlopig stil. Om hier vervolg aan te geven, wordt gewacht op het volgende kabinet.... Lees meer

28 Juni 2017

Hogere boetes en nieuwe eisen door nieuwe privacywet

Uw organisatie heeft nog één jaar de tijd om zich voor te bereiden op de versterkte en uitgebreide privacyrechten die op 25 mei 2018 in werking treden. De extra verantwoordelijkheden die de nieuwe privacywet met zich brengt, vergen namelijk de nodige... Lees meer

28 Juni 2017

5 manieren om talent van medewerkers aan te boren

Talentmanagement staat hoog op de agenda van HR, maar hoe haal je het beste uit medewerkers? Hoe krijgt hun talent de ruimte, zodat zij optimaal kunnen presteren?... Lees meer

28 Juni 2017

Interne mobiliteit stimuleren: de do's & don'ts

Wil je meer uit de talenten en capaciteiten van je medewerkers halen en de vertrekratio verlagen? Dan kan een intern mobiliteitsbeleid je daarbij helpen. Het zorgt ervoor dat getalenteerde medewerkers beter kunnen doorstromen en zich voor langere tij... Lees meer

17 Mei 2017

'Ziek is ziek' geldt niet voor alle werknemers

In de praktijk blijven werknemers die ziek zijn lang niet altijd thuis. Maar al te vaak gaan ze toch gewoon aan het werk. Ook al tonen deze medewerkers zo hun hart voor de zaak, uw organisatie moet toch paal en perk stellen aan dit presenteïsme.... Lees meer

17 Mei 2017

Flexwerk bedreiging duurzame inzetbaarheid

Flexkrachten lopen meer gezondheidsrisico’s dan werknemers met een vast contract. Vooral jongere uitzendkrachten en oproepkrachten maken kans te blijven hangen in flexibel werk met weinig autonomie. Het risico van uitval neemt dan toe.... Lees meer

17 Mei 2017

Overuren mogen nog tot 2018 in cafetariaregeling

Het uitstel voor de nieuwe regels voor meerwerk betekent dat organisaties nog tot 1 januari 2018 overwerkloon kunnen inzetten in een cafetariaregeling. Dat kan veel geld schelen voor werkgevers en werknemers.... Lees meer

17 Mei 2017

Werkgevers akkoord met drie jaar WW-uitkering

De grote werkgeversorganisaties zijn alsnog akkoord met eerder gemaakte afspraken over de ‘reparatie’ van de WW-uitkering. Wel moet er rekening worden gehouden met een aantal zorgpunten vanuit de werkgevers. Dat hebben MKB-Nederland en VNO-NCW deze w... Lees meer

17 Mei 2017

Fouten door werkgever bij arbeidsconflict leiden tot hoge billijke vergoeding

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31 maart 2017 – Nadat werknemer op non-actief is gesteld start werkgever een ontbindingsprocedure. Na afwijzing van het verzoek in eerste aanleg gaat werkgever in hoger beroep. ... Lees meer

17 Mei 2017

Standaard-cao zet streep door doorbetaalde koffie- en theepauzes

Kantonrechter Groningen, 2 mei 2017 – Partijen mogen niet van de geldende standaard-cao afwijken – niet ten nadele, maar ook niet ten voordele van de werknemers. De werkgever wil de doorbetaalde koffie- en theepauzes afschaffen. Volgens de rechter zi... Lees meer

17 Mei 2017

Recruitment: zelf doen, uitbesteden of samen doen?

Oude oplossingen voldoen niet meer in nieuw tijdperk Na de schrik van de eurocrisis verbetert langzaam maar zeker de stemming onder recruiters. Er ontstaan weer personeelstekorten in segmenten als ict, techniek, productie en logistiek. De vergrijzing... Lees meer

17 Mei 2017

De acht bouwstenen van Strategische Personeelsplanning (SPP)

Feitelijk is SPP een ‘self denying prophecy’. SPP maakt het mogelijk tijdig te anticiperen, in plaats van steeds naderhand op korte termijn brandjes te moeten blussen. Preventief beleid kan op veel manieren worden gedaan. SPP is een ook soort van Rub... Lees meer

19 April 2017

Toch loondoorbetalingsplicht ondanks dat werknemer nog geen dag heeft gewerkt

Rechtbank Overijssel, 16 februari 2017 – Werknemer treedt voor onbepaalde tijd in dienst bij een kleine werkgever. In de arbeidsovereenkomst wordt geen proeftijdbeding afgesproken. De werknemer meldt zich op de eerste dag, zonder werkzaamheden te ver... Lees meer

19 April 2017

Supermarktsector introduceert tussenbaan

Een medewerker kan na een bijbaan van vakkenvullen en voor een vaste baan een tijdelijk contract krijgen voor vier jaar en geld voor scholing. Een interessant voorstel, en ook geschikt voor andere sectoren, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt... Lees meer

14 April 2017

Loon doorbetalen bij situationele ziekte?

Als een werknemer zich ziek meldt, maar niet echt ziek is, hoeft de werkgever zijn loon niet altijd door te betalen. Daar zitten echter wel wat haken en ogen aan.... Lees meer

14 April 2017

UWV introduceert werkwijzer Poortwachter

UWV heeft onlangs de werkwijzer Poortwachter op haar website gepubliceerd. De werkwijzer biedt werkgevers een richtlijn voor de aanpak van de re-integratie van zieke werknemers.... Lees meer

14 April 2017

Meer dan kwart werkenden heeft moeite met loopbaanontwikkeling

Werkenden besteden weinig tijd aan persoonlijke ontwikkeling. 35% van de werkenden geeft aan nooit bezig te zijn met loopbaanontwikkeling, 30% maximaal een dag per jaar. Ook heeft vier op de tien werkenden geen duidelijk beeld van hun loopbaan voor d... Lees meer

14 April 2017

Een relatiebeding is ook een concurrentiebeding, dus motiveren!

Een concurrentiebeding verbiedt werknemers om na afloop van het dienstverband voor enige tijd werkzaam te zijn in bijvoorbeeld dezelfde branche of hetzelfde gebied als waar de werkgever actief is. In de grondwet is vastgelegd dat een werknemer het re... Lees meer

14 April 2017

Werknemer bereid tot 10 procent salaris in te leveren voor thuiswerken

Is het nieuwe werken op zijn retour? Wel volgens sommige werkgevers, maar niet als het aan de werknemers ligt. Want ruim de helft van de Nederlandse professionals is bereid om een deel van zijn of haar salaris in te leveren als daar tegenover staat d... Lees meer

14 April 2017

Opletten met bijverdiengrens kinderbijslag 2017

Wanneer uw organisatie jongeren in dienst heeft of neemt, is het verstandig als de werkgever hen erop wijst dat ze niet onbeperkt kunnen bijverdienen. Als ze te veel verdienen, krijgen hun ouders namelijk geen kinderbijslag en kindgebonden budget mee... Lees meer

14 April 2017

Te veel arbeidsuren per week: ontslag mogelijk?

Als een werknemer bij verschillende organisaties werkt, kan onbedoeld de Arbeidstijdenwet overtreden worden. Onder omstandigheden mag een werkgever de werknemer dan ontslaan.... Lees meer

14 April 2017

Dwangsom dreigt bij verwerken gezondheidsgegevens werknemers

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de bevoegdheid om bedrijven en organisaties een hoge boete op te leggen als zij de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden. Voor het jaar 2017 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangekondigd om de focus onde... Lees meer

10 Maart 2017

Workshop: Weet u ook graag waar u aan toe bent?

Informatie over de nieuwe wetgeving op het gebied van de arbowet, omgaan met privacygevoelige gegevens en modernisering ziektewet.... Lees meer

10 Maart 2017

Kun je een proeftijd opnemen bij nieuwe functie?

Een tijdelijke werknemer krijgt een jaarcontract voor een nieuwe functie. Kun je dan ook een proeftijd opnemen?... Lees meer

10 Maart 2017

Waarom is gezond ouder worden op het werk zo belangrijk?

In 2030 vormt de groep werknemers in de leeftijdscategorie 55–64 in veel Europese landen waarschijnlijk 30% of meer van de beroepsbevolking. De pensioenleeftijd neemt toe in veel lidstaten en veel werknemers moeten waarschijnlijk langer doorwerken. E... Lees meer

03 Maart 2017

Grootste toename cao-lonen sinds 2009

De cao-lonen stegen in 2016 met 1,9 procent. Dat was de grootste toename sinds 2009. Ook in het laatste kwartaal van 2016 stegen de cao-lonen met 1,9 procent. Dat was in het derde kwartaal nog 2,1 procent. Dit blijkt uit gegevens van CBS.... Lees meer

03 Maart 2017

Nieuwe Arbowet door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de nieuwe Arbowet op dinsdag 24 januari 2017 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.... Lees meer

03 Maart 2017

Kwart minder ontslagen

Het aantal ontslagen via het UWV of via de kantonrechter is met een kwart gedaald. Ruim 23.000 mensen zijn in 2015 ontslagen via de kantonrechter of het UWV; ongeveer een kwart minder dan het jaar daarvoor en bijna de helft minder dan in 2013. Dat ... Lees meer

30 Januari 2017

Maakt u al optimaal gebruik van uw loonkostenvoordeel in 2017?

In 2017 is een aantal belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd, met nieuwe kansen voor werkgevers op tegemoetkomingen in de loonkosten. Gebleken is dat ruim 36 procent van de Nederlandse werkgevers niet weet voor welke sociale verzekeringsregelingen h... Lees meer

02 Februari 2017

17 vragen om meer uit je medewerkers te halen

Hoe zorg je dat een medewerkers ook echt het werk doet dat aansluit bij zijn talenten? Er zijn allerlei handige hulpmiddelen en instrumenten voor competentie- en talentmanagement. Maar de coaches van Empower maakten een lijst, waarmee je in 17 prikke... Lees meer

02 Februari 2017

Samenwerken met lastige collega’s: 4 technieken

Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen die lastige collega’s opeens reuze mee. Probeer het maar uit. Ze zijn er in alle smaken: arrogante mensen, stille types, mensen di... Lees meer

02 Februari 2017

Winters weer en zorgplicht

De winter brengt met de koude vaak sneeuw, ijs en gladheid mee. En dus het risico op valpartijen. Hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever als een van zijn werknemers onderuit gaat op het bedrijfsterrein?... Lees meer

02 Februari 2017

Wijzigingen in wet- en regelgeving in 2017

Een nieuw jaar betekent vaak dat wetten worden vernieuwd of aangescherpt of er nieuwe regels ingaan. Wat betekent dit in 2017? ... Lees meer

02 Februari 2017

Doorwerken na 65? Trekt iedereen dat?

“De hogere pensioenleeftijd voelt voor veel werknemers als onhaalbaar”, zegt Marie-José Thunnissen, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Bij de beroepsorganisatie zijn alle bedrijfsartsen in Nederland aanges... Lees meer

02 Februari 2017

Hoe beëindig je een oproepovereenkomst?

Wat doe je als een oproepkracht niet meer bevalt? In de praktijk wordt de oproepkracht vaak niet meer opgeroepen. Maar voor een oproepovereenkomst als een nulurencontract of een min-maxcontract is dat, juridisch gezien, niet juist. ... Lees meer

30 Januari 2017

Eerste Kamer akkoord met verhoging minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. De Eerste Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangenomen. De wijzig... Lees meer

22 December 2016

Twee varianten voor nieuw pensioenstelsel

Het huidige pensioenstelsel heeft haar langste tijd gehad en wordt op termijn vervangen door een stelsel van individuele potjes of een aangepast collectief stelsel. Aan beide stelsels kleven voor- en nadelen. ... Lees meer

22 December 2016

De auto van de zaak verdwijnt als secundaire arbeidsvoorwaarde

De auto van de zaak als secundaire arbeidsvoorwaarde verdwijnt en maakt plaats voor alternatieven als een reisbudget.... Lees meer

22 December 2016

Het belang van het Persoonlijk Ontwikkel Plan

Na de invoering van de Wwz is het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) nog belangrijker geworden. Waarom is een POP belangrijk? En hoe ga je hier als werkgever mee om? ... Lees meer

22 December 2016

Vaak ziek melden reden voor ontslag?

Het is een doorn in het oog van veel werkgevers: regelmatige ziektemeldingen door werknemers. Een hardnekkige griep kan niemand worden verweten. Maar sommige werknemers maken het wel heel bont met het opnemen van een snipperdagje. ... Lees meer

22 December 2016

Daarom stoort gekakel van collega's

Kunt u zich niet concentreren op uw werk door het gekakel van collega’s? Ga naar een rumoerige kroeg. Want loze prietpraat leidt minder af dan pratende collega’s.... Lees meer

22 December 2016

Bedrijfsregels overtreden: ontslag of straf?

Een leidinggevende lapt in korte tijd meerdere keren de regels aan zijn laars. De werkgever ontslaat hem. Maar hoe denkt de rechter hier over?... Lees meer

22 December 2016

Gemiddelde ontslagvergoeding meer dan gehalveerd

De gemiddelde vergoeding die de rechter toekent bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst is meer dan gehalveerd. De gemiddelde transitievergoeding bedraagt circa 0,4 maandsalaris per dienstjaar, waar de ontslagvergoeding die de rechter voor de Wwz t... Lees meer

22 December 2016

Boekentips voor goede voornemens 2017

2017 staat alweer voor de deur en dat betekent: tijd voor goede voornemens! Nu heb ik het niet over persoonlijke goede voornemens, maar over werk-voornemens. Want wie heeft nou niet op de agenda voor 2017 staan om écht efficiënt te gaan werken? ... Lees meer

30 November 2016

Handhaving DBA uitgesteld, geen ZZP-boete tot januari 2018

Werkgevers en zzp’ers kunnen opgelucht ademhalen: staatssecretaris Wiebes van Sociale Zaken heeft aangekondigd dat de fiscus de wet DBA niet gaat handhaven. Boetes blijven uit.... Lees meer

30 November 2016

10 tips om je werk creatiever aan te pakken

Ben je het zat om je werkzaamheden steeds op dezelfde manier uit te voeren? Of moet je iets leuks bedenken voor een bijeenkomst en heb je geen idee waar je moet beginnen? Met deze 10 creatieve tips krijg je de inspiratie weer terug.... Lees meer

30 November 2016

13 signalen dat uw medewerker op gaat zeggen

Een opzegging van een medewerker komt vaak onverwacht. Toch hoeft dat niet zo te zijn als goed naar gedragingen van die medewerker wordt gekeken 12 maanden voorafgaand aan die opzegging, zo wijst wetenschappelijk onderzoek uit. ... Lees meer

30 November 2016

Scholingsaftrek toch niet geschrapt

Even was er sprake dat de scholingsaftrek geschrapt werd. Maar dat plan is van de baan: de fiscale aftrekpost blijft bestaan.... Lees meer

30 November 2016

Dit zijn de minimumlonen per 1 januari 2017

De minister van SZW stelt twee keer per jaar het wettelijk minimumloon vast aan de hand van de gemiddelde cao-loonstijging. Het gaat beter met de loonontwikkeling voor werknemers, dus gaat ook het minimumloon er vanaf 1 januari 2017 weer op vooruit... Lees meer

30 November 2016

Nieuwe Arbowet opnieuw uitgesteld

De nieuwe Arbowet, die per 1 januari 2017 zou ingaan, wordt hoogstwaarschijnlijk uitgesteld tot medio juli 2017. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.... Lees meer

28 November 2016

Mensen verleiden tot ander gedrag (nudging)

Als mensen moeten we voortdurend keuzes maken. Maar hoe kiezen we? Keuzes maken we voornamelijk met ons snelle intuïtieve (vaak onbewuste) systeem. En daar schuilt nu net het gevaar: Want bij 1 op de 6 ernstige arbeidsongevallen spelen onbewuste keuz... Lees meer

28 November 2016

Officiële waarschuwing essentieel voor succesvolle ontslagprocedure

Wanneer een werknemer (herhaaldelijk) overtredingen begaat of bepaalde verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomt, is het van belang om de werknemer hiervoor officieel te waarschuwen. Te denken valt aan een werknemer die regelmatig te laat... Lees meer

28 November 2016

Tijdelijk contract stoppen? Alleen met opzegbeding

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een tussentijds opzegbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontbreekt, terwijl partijen toch de arbeidsovereenkomst voortijdig willen beëindigen. Hieronder wordt het belang van een tussentijds... Lees meer

06 Oktober 2016

Prinsjesdag: Wat gaat er veranderen?

De plannen en budgetten voor 2017 zijn weer bekend gemaakt. Kernwaarden: goed werk en kansen voor iedereen. Zowel werkgevers als werknemers zijn niet bijster enthousiast over de gepresenteerde plannen. ... Lees meer

06 Oktober 2016

Werkgevers lopen besparingen mis door onvoldoende benutten WKR-budget

Werkgevers in Nederland verwachten dat bijna een half miljard van het werkkostenbudget als onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) onbenut wordt gelaten in 2016. Het gevolg is dat deze werkgevers werknemers onthouden van fiscale voordelen. Bovendie... Lees meer

06 Oktober 2016

Hoe je mensen ontslaat (én ze jou daarvoor bedanken)

Vaak denken we dat ontslag voor mensen het einde van de wereld is, maar dat is lang niet altijd zo. Wanneer je het goed aanpakt, kunnen mensen je er zelfs dankbaar voor zijn.... Lees meer

06 Oktober 2016

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Werkgevers krijgen compensatie als zij bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding moeten betalen. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt. Het kabinet is van mening dat door het betalen van een transitieve... Lees meer

06 Oktober 2016

Toch ontslagvergoeding voor lastpak?

Een werknemer maakt jarenlang de directie zwart bij connecties van het bedrijf. Conflicten stapelen zich op en aanvaringen met zowel collega’s als directie en draagvlak tot samenwerking is ver te zoeken. Toch eist hij bij zijn ontslag 75.000 euro bil... Lees meer

06 Oktober 2016

Je werknemers motiveren harder te werken? Vergeet cash, deze simpele truc werkt beter

Werknemers gaan niet per se harder werken als ze een eenmalige geldelijke beloning krijgen voorgeschoteld. Er zijn andere prikkels die beter werken. Werknemers die meer loon krijgen zijn namelijk helemaal niet geneigd om harder te werken.... Lees meer

06 Oktober 2016

Nieuwe mediationwet: verbetering voor WWZ?

Een nieuw wetsvoorstel moet mediation in juridische zaken tussen werkgevers en werknemers stimuleren. Nu ontslag vele malen moeilijker is geworden, zijn de mogelijkheden van mediation opeens een stuk aantrekkelijker. Wat verandert er voor HR? Vier be... Lees meer

06 Oktober 2016

Wijziging Arbowet stap in goede richting

De wijziging van de Arbowet geeft de bedrijfsarts een grotere rol bij preventie. Het is een stap in de goede richting, al is er nog wel ruimte voor verbetering. Vrije toegang tot de werkvloer voor de bedrijfsarts en uitbreiding van het instemmingsrec... Lees meer

06 Oktober 2016

Vraag tussen 14 en 25 november ESF-subsidie aan

Van 14 tot en met 25 november kunnen werkgevers weer ESF-subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. De subsidieregeling is wel beperkt ten opzichte van 2015. ... Lees meer

06 Oktober 2016

Nieuwe beslagvrije voet loonbeslag per 2018

De nieuwe rekenmethode voor de beslagvrije voet bij loonbeslag gaat in per 2018. Vanaf die datum houden werknemers met schulden dus een ander bedrag over als er beslag gelegd wordt op hun loon. ... Lees meer

06 Oktober 2016

Werkgeversheffing ZVW per 2017 naar 6,65%

De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt naar verwachting per 1 januari 2017 van 6,75% naar 6,65% van het loon. Ook de werknemersbijdrage ZVW en het maximumbijdrageloon voor de ZVW voor 2017 zijn bekend. ... Lees meer

06 Oktober 2016

Sociale premies voor 2017 bekend

De meeste premies voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen gaan in 2017 omlaag of blijven gelijk. Alleen de premie voor het algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) zijn in 2017 waarschijnlijk hoger dan ... Lees meer

06 Oktober 2016

Hoe hoog zijn de heffingskortingen in 2017?

De heffingskortingen zitten voor 2017 in de lift. De maximale algemene heffingskorting gaat omhoog, de eerder aangekondigde verhoging van de maximale arbeidskorting wordt beperkt en de ouderenkorting stijgt.... Lees meer

06 Oktober 2016

Eindheffing uitgesloten van afdrachtvermindering S&O

Loon waarvan de werkgever de loonbelasting voor zijn rekening heeft genomen via eindheffing, telt in de toekomst officieel niet meer mee voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O). In de praktijk is dat al het geval.... Lees meer

06 Oktober 2016

Boetes bij nalaten mededeling S&O op de schop

De manier waarop boetes worden berekend voor het niet (tijdig) doen van mededeling over de uren en kosten van speur- en ontwikkelingswerk, moet simpeler. In de Prinsjesdagstukken is deze vereenvoudiging uitgewerkt. ... Lees meer

06 Oktober 2016

Budget WBSO groeit met € 62 miljoen

Het kabinet trekt in 2017 € 1.2 miljard uit voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Dat is € 62 miljoen meer dan in 2016. Zo moeten meer mkb-organisaties profiteren van deze regeling. ... Lees meer

06 Oktober 2016

Actieplan voor vijftigplussers start in 2017

In 2017 start het actieplan Perspectief voor vijftigplussers. Dit plan moet de werkloosheid onder vijftigplussers tegengaan. Eén van de maatregelen is dat de leeftijdsgrens van de no-riskpolis naar 56 jaar gaat.... Lees meer

06 Oktober 2016

Niet werkgever maar UWV betaalt kraamverlof

De uitbreiding van het kraamverlof per 1 januari 2019 komt voor rekening van UWV. Werkgevers betalen de eerste twee verlofdagen, waarna de uitkeringsinstantie de rest van de dagen financiert.... Lees meer

06 Oktober 2016

Minimumjeugdloon stapsgewijs verhoogd in 2017

De leeftijd waarop werknemers recht krijgen op het volledige minimumjeugdloon wordt stapsgewijs verlaagd vanaf 1 juli 2017. 22-jarigen krijgen daardoor per 1 juli 2017 recht op het volledige minimumloon. Tegelijkertijd wordt het minimumloon voor werk... Lees meer

06 Oktober 2016

Meer dan minimumloon bij meer dan 40 uur

Als een werknemer meer dan veertig uur per week werkt, moet zijn werkgever hem daar per 2017 ook evenredig meer loon voor betalen. Nu kan het nog voorkomen dat een werkmener meer werkt dan veertig uur, maar die extra uren niet (genoeg) betaald krijgt... Lees meer

06 Oktober 2016

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Om de aansluiting tussen opleiding en werk te verbeteren, blijft het kabinet volgend jaar inzetten op de aanpak van jeugdwerkloosheid. Diverse maatregelen moeten jongeren aan een baan helpen. Een van de maatregelen is het uitspreken van de voorkeur v... Lees meer

06 Oktober 2016

Lager gebruikelijk loon voor dga

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve start-ups mogen zichzelf vanaf 2017 maximaal drie jaar het wettelijk minimumloon toekennen. De voorwaarde is dat de start-up aan speur- en ontwikkelingswerk moet doen en zich onder de WBSO als s... Lees meer

06 Oktober 2016

Meer keuzevrijheid voor ingangsdatum pensioen

Op Prinsjesdag heeft het kabinet een aantal kleine fiscale aanpassingen aangekondigd op het gebied van pensioen. Met deze maatregelen krijgen werknemers meer vrijheid ten aanzien van de ingangsdatum van hun pensioen.... Lees meer

06 Oktober 2016

Wetsvoorstel uitfasering dga-pensioen in 2017

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) krijgen vanaf 1 januari 2017 drie jaar om fiscaal voordelig hun pensioen in eigen beheer af te kopen. Kunnen of willen ze dit niet, dan kan dga-pensioen omgezet worden in een oudedagsverplichting. ... Lees meer

07 September 2016

Werkkostenregeling op Prinsjesdag op de schop?

Het kabinet blijft werken aan vereenvoudiging van de regels voor belastingen. Voor de voorbereidingen op het Belastingplan 2017 heeft het ministerie van Financien begin dit jaar diverse partijen verzocht om praktische oplossingen aan te dragen voor b... Lees meer

07 September 2016

Zieke werknemer maakt stedentrip zonder toestemming. Ontslag op staande voet?

Ook tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid kan de werknemer vakantiedagen opnemen. Soms is de bedrijfsarts van oordeel dat de voorgenomen vakantie een negatief effect zal hebben op het re-integratieproces. In dat geval kan de werkgever zijn to... Lees meer

07 September 2016

Geen bedrijfsarts komt werkgever duur te staan

Frequent ziekteverzuim kan volgens de WWZ een van de ontslaggronden zijn. Maar ziet de rechter dat ook zo als de werkgever geen bedrijfsarts heeft ingeschakeld?... Lees meer

07 September 2016

Kan een werknemer worden verplicht zijn vakantiedagen op te nemen?

De vakantieperiode is achter de rug. Vaak een moment waarop werkgevers moeten constateren dat werknemers nog veel vakantiedagen niet hebben opgenomen. Er ontstaat een overschot aan vrije dagen. Dit vormt voor werkgevers een financieel risico, omdat z... Lees meer

07 September 2016

Transitievergoeding: bent u bekend met de uitzonderingen?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. Maar de vergoeding wordt niet in alle gevallen uitgekeerd. Er zijn twee uitzonderingen.... Lees meer

07 September 2016

Wetswijziging nieuwe bijtelling 2017 is onrechtvaardig

Als de Eerste Kamer het voorstel van het kabinet ongewijzigd overneemt gaan per 2017 nog slechts 2 bijtellingspercentages, 4 of 22 procent, voor lease-auto's gehanteerd worden. De wijziging zal echter gefaseerd doorgevoerd worden. Lease-autorijders m... Lees meer

07 September 2016

Nog geen quotum arbeidsgehandicapten

Er komt voorlopig geen quotum voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking een baan te bieden. Uit nieuwe cijfers blijkt volgens staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat bedrijven en overheden nu al ruimschoots voldoen a... Lees meer

07 September 2016

10 tips voor delegeren

Delegeren levert voor leidinggevenden niet alleen tijdswinst op -zij laten immers hun (taakvolwassen of competente) medewerkers het werk doen die daardoor de kans krijgen om zich te ontplooien- maar vergroot bij medewerkers ook het werkplezier en het... Lees meer

27 Juli 2016

Boekentips van onze HR5-professionals

In deze tijd van rinkelende smartphones en pingende appjes is het lastig de concentratie te vinden om in een echt boek te duiken. Sterker, het is al veel gevraagd om bij te houden wat er allemaal verschijnt.... Lees meer

27 Juli 2016

'Even lenen' van de baas: ontslag?

Geld lenen uit de pot van de werkgever, zonder dat aan de leidinggevende te melden. Deze werknemer kost het zijn baan. Maar vindt de rechter dit ook?... Lees meer

27 Juli 2016

Zitten is het nieuwe roken

Heb je een ‘zittend beroep’? Dan is het oppassen geblazen. Hoe meer tijd je zittend doorbrengt, hoe groter de gezondheidsrisico’s.... Lees meer

27 Juli 2016

5 tips om positieve kritiek te geven

Kritiek doet in veel gevallen gewoon pijn. Maar wanneer het goed gegeven wordt, kan het voor beide partijen inspirerend werken. Hier zijn vijf tips om kritiek tot een inspirerende gebeurtenis te maken.... Lees meer

27 Juli 2016

Autoforfait 2017: Bijtelling definitief naar 4 en 22 procent

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II. De bijtelling voor alle leaseauto's gaat naar 22 procent. Alleen volledig elektrische auto's krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4 procent.... Lees meer

27 Juli 2016

Welk werk mogen jongeren onder de 18 wel of niet doen?

Wat voor soort werk mogen 12- tot 18-jarigen verrichten? Een overzicht met regels die gelden voor jongeren onder de 18 jaar. Inclusief voorbeelden.... Lees meer

27 Juli 2016

Druk zijn is niet cool én niet effectief: wat werkt wel?

Om succesvol te zijn moet je juist minder doen. En de dingen die je doet, béter doen. Dat is de boodschap in ‘Nooit meer te druk’ van de Britse psycholoog Tony Crabbe. Een welkom advies in de zomer: minder doen.... Lees meer

27 Juli 2016

App voor duurzame inzetbaarheid in de maak

Het kan heel simpel zijn. Een nieuwe app voor duurzame inzetbaarheid vraagt medewerkers dagelijks: 'Hoe was je dag?'... Lees meer

27 Juli 2016

Loon te laat betaald? Werknemers kunnen de wettelijke verhoging opeisen

De wet bepaalt dat werkgevers het loon tijdig moeten betalen. Tijdig houdt in: direct na afloop van het tijdvak waarover het loon moet worden berekend. Is in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat de werknemer maandelijks zijn salaris krijgt, dan moet ... Lees meer

22 Juni 2016

Ketenregeling WWZ wijzigt per 1 juli 2016

Vanaf 1 juli 2016 kan de onderbrekingstermijn tussen twee arbeidscontracten van zes maanden in de ketenregeling worden verkort naar drie maanden. Deze versoepeling geldt alleen voor het echte seizoenswerk en kan door werkgevers en vakbonden worden aa... Lees meer

23 Juni 2016

Meer faillissementen door transitievergoeding

De transitievergoeding die werkgevers bij ontslag moeten meegeven aan werknemers, zorgt voor meer faillissementen dan nodig. Want ondernemingen in geldnood moeten nu tegen zeer hoge kosten mensen ontslaan om zo meer financiële armslag te krijgen. Doe... Lees meer

23 Juni 2016

3 alternatieven voor ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag is steeds moeilijker hard te maken in de rechtszaal. Ontslag wegens disfunctioneren maakt sinds de komst van de Wet werk en Zekerheid alleen nog kans bij een perfecte dossieropbouw. Dat heeft de eerste WWZ-rechtspraak ondertussen bewezen.... Lees meer

23 Juni 2016

DGA: Eerste drie jaar geen gebruikelijk loon

Vanaf 2017 hoeft een DGA (directeur-grootaandeelhouder) zichzelf gedurende de eerste drie jaar niet meer het gebruikelijk loon te betalen. Dit hebben minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Wiebes van Financiën bekend gemaakt... Lees meer

23 Juni 2016

Minimumloon per 1 juli 2016 bekend

Twee keer per jaar worden de bruto minimumlonen aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Op dit moment bedraagt het minimumloon € 1.524,60 bruto per maand.... Lees meer

23 Juni 2016

Persoonsgegevens zieke werknemers: wat mag?

Zieke werknemers hebben recht op privacy en werkgevers willen graag weten waar zij in het geval van ziekte aan toe zijn. Logisch, maar in de praktijk is niet altijd duidelijk welke persoonsgegevens er nu wel of niet verwerkt mogen worden.... Lees meer

22 Juni 2016

Flexpensioen steeds populairder

Steeds vaker nemen oudere werknemers hun pensioen in deeltijd op. Het deeltijdpensioen is steeds meer in trek. Oudere werknemers die volgens de verhoging van de AOW-leeftijd steeds langer door moeten werken, halen zo hun pensioen naar voren. ... Lees meer

22 Juni 2016

5 tips om het beste uit uw zomerkrachten te halen

Huurt u deze zomer tijdelijk personeel in ter vervanging van vaste krachten in de vakantieperiode? Of benut u de rustige maanden om achterstallige administratie weg te werken of projecten af te ronden die zijn blijven liggen? De zomerperiode biedt hi... Lees meer

19 Mei 2016

Knelpunten in WWZ aangepast

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ per 1 januari 2015 zijn er door werkgevers verschillende knelpunten gesignaleerd die de WWZ met zich heeft meegebracht. Naar aanleiding daarvan is Minister Asscher voornemens een aantal wijzigingen aan te brengen ... Lees meer

19 Mei 2016

Zelfsturing motiveert medewerkers

Medewerkers die ruimte krijgen om hun werk zelf te organiseren, zijn gemotiveerder en tevredener over de manier van leidinggeven binnen hun organisatie.... Lees meer

19 Mei 2016

Wat u moet weten over betaald en onbetaald verlof

Nederland kent een aantal verlofregelingen. Sommige verlofregelingen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (WAZO), andere verlofregelingen worden gemaakt op basis van overeenkomst.... Lees meer

19 Mei 2016

Mag werkgever smartphone op de werkvloer verbieden?

Even snel een WhatsApp-bericht sturen, je e-mails checken of kijken hoe laat de eerste trein gaat. Smartphones zijn bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en dus ook niet op de werkvloer. Maar wat nou als je werkgever dit verbiedt? Mag... Lees meer

19 Mei 2016

Nederland heeft een van de hoogste bruto uurlonen

Het gemiddeld uurloon in Nederland is in 2015 onveranderd hoog gebleven op 14,40 euro per uur. De hoogste lonen komen voor in het onderwijs en onderzoek. Op de loonschaal van Europa staan wij tussen de landen met de hoogste bruto salarissen.... Lees meer

19 Mei 2016

Eigenrisicodrager of niet: Stappenplan om uw keuze te maken

Als werkgever moet u vóór 1 oktober 2016 besluiten waar u uw arbeidsongeschiktheidsrisico wilt onderbrengen. Kiest u het UWV of wordt u eigenrisicodrager? Onderstaand een stappenplan dat voor overzicht zorgt zodat u de verzuimrisico’s binnen uw bedri... Lees meer

19 Mei 2016

Belangrijke wijzigingen in de publieke verzekering voor de WGA

Per 1 januari 2017 moeten werkgevers kiezen voor publieke verzekering of eigenrisicodragen voor hun totale WGA-lasten voor vast en tijdelijk personeel. Dit heeft een aantal gevolgen voor werkgevers. Wij selecteerden de belangrijkste punten.... Lees meer

19 Mei 2016

Ziekteverzuim aanpakken met sociale media

Sociale media wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Dat geldt voor marketing, PR en verkoop. Maar ook op het gebied van ziekteverzuim kan het inzetten van sociale media een positieve bijdrage leveren aan het herstel van de werknemer. ... Lees meer

19 Mei 2016

Zelfsturende medewerkers met de Semler methode

4 van de 10 bedrijven voert nieuwe of belangrijke organisatorische veranderingen door. Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers is dat zelfs 7 procent. Veranderingen doorvoeren in de organisatie gaat meestal niet zonder slag of stoot. ... Lees meer

14 April 2016

Wat HR kan leren van Johan Cruijff

Johan Cruijff, een voetballegende, is niet meer. Toch zullen zijn markante uitspraken blijven voortleven. Zijn vaak onnavolgbare gedachtesprongen over het voetbalspel vertonen grote overeenkomsten met het bedrijfsleven. Veel leidinggevenden en HRM’er... Lees meer

14 April 2016

App: Verhoog de betrokkenheid onder werknemers

Bevlogen mensen vormen het hart van elke organisatie. Maar hoe zorg je er in deze tijd voor dat mensen bevlogen aan het werk zijn? ... Lees meer

14 April 2016

3 tips om uw personeelskosten positief te beïnvloeden

Ons land kent relatief hoge werkgeverslasten. Gemiddeld genomen bestaat circa een derde van de totale loonsom uit indirecte kosten voor sociale zekerheid, pensioen, verzuim en re-integratie. Het goede nieuws is dat werkgevers veel mogelijkheden hebbe... Lees meer

14 April 2016

Top 10 moeilijkste sollicitatievragen

Tijdens een sollicitatiegesprek krijg je niet meer altijd standaardvragen zoals 'wat zijn je sterke en zwakker punten?'. Steeds meer recruiters proberen werkzoekenden uit te dagen om vragen te beantwoorden die zij niet verwachten. ... Lees meer

14 April 2016

Ontslag met terugwerkende kracht: geldig?

Een café komt in andere handen, maar de nieuwe eigenaar wil niet met alle personeelsleden verder, zo blijkt later. Hij zegt met terugwerkende kracht de arbeidsovereenkomst van een werkneemster op. Wat zegt de rechter?... Lees meer

14 April 2016

Zzp’ers en opdrachtgevers vrezen voor de vervanger van de VAR

Zowel zzp’ers als bedrijven verwachten dat de vervanger van de VAR flinke administratieve rompslomp oplevert. Bijna 90 procent van de zzp’ers denkt dat de nieuwe wet het moeilijker maakt om nieuwe opdrachtgevers binnen te halen.... Lees meer

14 April 2016

5 succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid

Er zijn vijf factoren die concreet bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers, blijkt uit het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2016. Welke ingrediënten maken dat uw duurzame inzetbaarheidsbeleid wél werkt? Maatwerk is het sle... Lees meer

14 April 2016

Lager loon in april door belastingcorrectie

Waar de meeste werknemers hun salaris in januari nog een stijging zagen van hun nettoloon, zien veel van hen het bedrag op de loonstrook per 1 april weer iets dalen. De definitieve aanpassing van belastingtarieven over 2016 gaat dan in.... Lees meer

10 Maart 2016

Transitievergoeding na twee jaar ziekte op de schop?

Vooral voor kleine werkgevers kunnen de kosten van een zieke werknemer hoop oplopen, omdat zij het loon twee jaar lang moeten doorbetalen. Daar komt bij dat in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid de werkgever ook nog een transitievergoeding dient te beta... Lees meer

10 Maart 2016

Aandachtspunten opbouw personeelsdossier bij disfunctioneren

Nu de Wet werk en zekerheid is ingevoerd blijkt het voor werkgevers lastiger geworden om ontbinding te krijgen. Werkgevers moesten bij de kantonrechter voorheen ook al bewijzen dat het ontslag terecht is maar nu worden aan dossiers hogere eisen geste... Lees meer

10 Maart 2016

Nieuwe rekentool voor premiekorting

Een nieuwe rekentool moet werkgevers helpen bij de vraag of ze recht hebben op premiekortingen voor werknemers. De nieuwe rekentool voor werkgevers werd in februari geïntroduceerd door het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Werkgevers m... Lees meer

10 Maart 2016

Hoe je brein reageert op financiële beloningen

Wat is het verband tussen beloning en prestaties? Naar het antwoord op deze vraag wordt al 5 decennia gezocht. Met behulp van hersenscans kan deze vraag mogelijk beantwoord worden.... Lees meer

10 Maart 2016

Neem je hond mee naar je werk!

Het meebrengen van een hond naar kantoor heeft voordelen. Er zijn dan ook werkgevers die het meebrengen van hond een stimuleren.... Lees meer

10 Maart 2016

App helpt bij veilig werk

Een app om medewerkers op de werkvloer direct inzicht te bieden bij vraagstukken over veiligheid? Handig! De applicatie geeft medewerkers bovendien belangrijke informatie bij noodsituaties.... Lees meer

10 Maart 2016

Leg loonafspraak zzp’er vast in cao

Het persoonlijk inkomen van een zzp’er ligt gemiddeld ruim 10 procent lager dan van een werknemer, blijkt uit cijfers van CBS. Vakbond CNV vindt dat zzp’ers beschermd moeten worden door afspraken in de cao.... Lees meer

10 Maart 2016

6 Tips om griep op de werkvloer te voorkomen

Vrijwel iedere winter is er sprake van een griepepidemie in Nederland. Hoe voorkom je nu als werkgever dat deze epidemie zich verspreid op de werkvloer? Uiteraard willen werkgevers voorkomen dat hun medewerkers ziek worden. Zieke medewerkers kosten i... Lees meer

04 Februari 2016

Einde VAR per 1 mei 2016

De Eerste Kamer heeft op 2 februari jl. ingestemd met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Deze wetswijziging schaft het gebruik van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) af per 1 mei 2016. ... Lees meer

04 Februari 2016

5 arbeidsvoorwaarden voor duurzame inzetbaarheid

Arbeidsvoorwaarden moeten zich steeds meer richten op duurzame inzetbaarheid. Maar hoe past u dat in uw huidige regeling?... Lees meer

04 Februari 2016

Versturen van privéberichten via zakelijke e-mail: reden voor ontslag?

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die oordeelde dat een Roemeense werkgever een medewerker mocht ontslaan wegens het gebruik van zakelijke e-mail voor privédoeleinden.... Lees meer

04 Februari 2016

Netto loon stijgt, werkgeverslasten ook

De meeste Nederlanders krijgen dit jaar iets meer te besteden. Dankzij de belastingverlagingen van het kabinet gaan bijna alle Nederlandse werknemers erop vooruit. Daarnaast vallen de werkgeverslasten vallen dit jaar ook hoger uit.... Lees meer

04 Februari 2016

Grotere banengroei verwacht

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat er in 2016 102.000 werknemersbanen bij komen in Nederland, een toename van 1,3 procent. Als je het aantal zelfstandigenbanen meetelt, komen er zelfs 129.000 banen bij dit jaar.... Lees meer

04 Februari 2016

App houdt nachtwerkers fris

Voor medewerkers die regelmatig nachtdiensten draaien is er nu de gratis nieuwe app ‘Goedenacht’. ... Lees meer

04 Februari 2016

Beweeg, maar meet met mate

Fitbits, Apple Watches, ze vliegen over de toonbank. Zo’n bewegingsmeter of fitnesstracker monitort iedere stap en elke verbrande calorie. Dat stimuleert de dragers om meer te bewegen. Maar blijft het ook leuk?... Lees meer

04 Februari 2016

Schrappen van vaste vakantiedagen levert bedrijven geld op

Bedrijven profiteren ervan als werknemers geen vast aantal vakantiedagen opgelegd krijgen. Volgens experts leidt deze constructie tot een hogere arbeidsproductiviteit, omdat werknemers uitgerust en daardoor gelukkiger zijn. Bovendien levert het bedri... Lees meer

10 December 2015

Werknemer ontslaan is moeilijker geworden

De WWZ (Wet Werk en Zekerheid) geeft niet de volledige duidelijkheid die de werkgevers hoopten te verkrijgen per 1 juli 2015. De beloofde versoepeling van het ontslagrecht blijkt in de praktijk tegen te vallen. Jurist Ilona Vinke gaat hier dieper op ... Lees meer

09 December 2015

Optimale lenigheid van organisaties: Wat houdt het precies in?

Tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken blikken we vaak terug, maar wie zegt dat de huidige kwaliteiten van medewerkers ook in de toekomst werken? Oftewel: zijn medewerkers toekomstbestendig?... Lees meer

09 December 2015

Gaan er werkelijk banen verdwijnen door robotisering?

De laatste tijd wordt er veel gesproken over het verdwijnen van banen als gevolg van automatisering en robotisering. Volgens McKinsey echter verdwijnen deze banen niet, maar worden functies anders ingericht. ... Lees meer

09 December 2015

Versoepeling van participatiewet begin 2016

Door een versoepeling van de Participatiewet wordt het voor arbeidsongeschikten makkelijker om aan een baan te komen. Eerder kwam al naar buiten dat er te weinig mensen in aanmerking kwamen voor de extra arbeidsplekken die beschikbaar zijn gesteld do... Lees meer

02 December 2015

Lage bijtelling voor tweedehands auto

Zoals bekend, wordt de bijtelling voor de auto van de zaak vanaf volgend jaar fors verhoogd. Alleen voor elektrische auto’s blijft de bijtelling van 4% gehandhaafd, voor alle andere auto’s gaat de bijtelling minstens 15% bedragen.... Lees meer

02 December 2015

De voordeelregel verdwijnt, hoe erg is dat?

Zoals de zaken er nu voorstaan, verdwijnt vanaf 1 januari 2016 de ‘voordeelregel’ voor de loonheffing. Wat is dat voor een regeling en hoe erg is het dat deze regeling verdwijnt? Hoe kunt u een eventueel nadeel nog omzeilen?... Lees meer

05 November 2015

Berekening transitievergoeding wijzigt

Voor de berekening van de transitievergoeding moet u voortaan rekening houden met kleine wijzigingen. Het gaat om een ‘technische wijziging’ in de Regeling looncomponenten en arbeidsduur, die in de Staatscourant werd gepubliceerd.... Lees meer

05 November 2015

Loondoorbetaling bij ziekte ingekort

In plaats van twee jaar wordt het voor kleine ondernemers mogelijk om hun zieke werknemers een jaar door te betalen. Dat maakte minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken bekend.... Lees meer

05 November 2015

VAR verdwijnt pas 1 april 2016, wenperiode tot 2017

De VAR verdwijnt pas op 1 april 2016, heeft Staatssecretaris Wiebes bekendgemaakt. Het lukt de Belastingdienst niet om snel genoeg overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te beoordelen, zodat zij toch vooraf zekerheid krijgen over de v... Lees meer

04 November 2015

Zo verhoogt u werkgeluk

Het werkgeluk van medewerkers heeft cateringbedrijf Hutten hoog op de lijst met bedrijfsdoelstellingen staan. Sterker nog: ze draaien er op. Zorg dat medewerkers gelukkig en betrokken zijn, dan komt de winst vanzelf, is het motto. Maar hoe dan? ... Lees meer

04 November 2015

Potje voor duurzame inzetbaarheid

Werkgevers kunnen nog steeds subsidie aanvragen voor projecten voor duurzame inzetbaarheid. De tweede subsidieronde staat inmiddels open. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor werkgevers een nieuwe ronde subsidie duurzame in... Lees meer

01 Oktober 2015

Miljoenennota: dit verandert er voor HR

De prioriteit van het kabinet ligt bij verder economisch herstel en banengroei. Veranderingen in het belastingstelsel moeten een impuls geven aan banengroei en de koopkracht. Verder vindt het kabinet het belangrijk dat mensen hun werk en thuissituati... Lees meer

01 Oktober 2015

Vluchtelingen op arbeidsmarkt zelfde rechten en plichten als Nederlanders?

Er komen momenteel veel vluchtelingen Europa binnen. Sommige partijen vinden dat deze mensen sneller aan het werk moeten. De Vereniging VluchtelingenWerk begeleidt vluchtelingen op bescheiden schaal naar de Nederlandse arbeidsmarkt. ... Lees meer

01 Oktober 2015

Wijziging Arbowet: gaan we erop vooruit?

De wijziging van de Arbowet moeten de arbodienstverlening te versterken. Maar lost het het hoge aantal beroepsziekten op?... Lees meer

01 Oktober 2015

Reistijd is volgens Europese Hof van Justitie werktijd

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de reistijd van en naar een klus werktijd is. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor werknemers die vanuit huis werken en ergens anders een opdracht moeten uitvoeren, zoals: adviseurs, loodgieters en ... Lees meer

01 Oktober 2015

Werkgevers laten half miljard WKR-budget liggen

liggen Nederlandse werkgevers met minimaal 10 werknemers laten bijna een half miljard van het werkkostenbudget onbenut. Hierdoor onthouden ze werknemers van fiscale voordelen en profiteren ze niet optimaal van de besparing op sociale lasten door de w... Lees meer

27 Augustus 2015

Twee uur durende lunchpauze verbetert de productiviteit

Een twee uur durende lunchpauze lijkt funest voor je productiviteit. Echter, het bevordert juist je productiviteit.... Lees meer

27 Augustus 2015

Smartphone gebruik op werkvloer bron van ergernis

Zijn uw werknemers tussendoor vaak in de weer met hun smartphone? Grote kans dat collega's zich hier groen en geel aan ergeren. Tijd voor regels voor het privégebruik van smartphones? ... Lees meer

27 Augustus 2015

Nieuwe VAR: 2 aandachtspunten

Werkgevers moeten goed opletten met het uitschrijven van nieuwe contracten voor freelancers. Het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie – de regels voor de nieuwe VAR – bevat geen overgangsrecht. Als de Eerste Kamer ook met het wetsvoor... Lees meer

27 Augustus 2015

Waarom de baas wil meekijken in de slaapkamer

Voor werkgevers is de slaapkamer van de medewerkers taboe. Toch wil een groeiend aantal bedrijven meekijken wat daar gebeurt. Dat sporten en goed eten belangrijk zijn voor de gezondheid, weten we inmiddels wel. In wetenschappelijk onderzoek komt stee... Lees meer

24 Augustus 2015

Teamwork: de kunst van het samenwerken

Een goede samenwerking is vaak the key to succes binnen een bedrijf. Toch is het niet vanzelfsprekend om een groep medewerkers tot een hecht team te smeden. ... Lees meer

24 Augustus 2015

Ontslag aanvechten? Bereken de succeskans bij rechter op nieuwe website

Je bent ontslagen en je wilt het ontslag aanvechten. Maar hoe weet je of jouw zaak kans van slagen heeft bij de rechter?... Lees meer

13 Augustus 2015

De ergste collega's op kantoor

Ergerlijke en irritante collega’s; in elke organisatie komen ze voor. Wat zijn de ergste collega’s op kantoor waar we mee te maken hebben? ... Lees meer

13 Augustus 2015

Werkgever wil minder vakantiedagen voor personeel

Nog steeds sparen werknemers vele vakantiedagen op. De AWVN pleit voor uitruil met loon. Werknemers hadden vorig jaar gemiddeld zo’n 14,5 ongebruikte vakantiedagen over, zo blijkt uit cijfers van de AWVN. ... Lees meer

10 Augustus 2015

Actualiseren personeelsdossier nu nog belangrijker

Als er sprake is van ontslag wegens disfunctioneren is een actueel personeelsdossier sinds 1 juli 2015, met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ), belangrijker dan ooit. De wetgever heeft de ontslaggronden nu limitatief opgesomd: werkgevers... Lees meer

10 Augustus 2015

Kom van die stoel af!

Duurzame inzetbaarheid? Laat uw mensen dan vier uur per dag van hun kantoorstoel komen. Dat helpt. Van alle Europeanen zitten Nederlanders het meest op hun kont. Een op de twee Nederlanders zit gemiddeld zeven uur per dag. En dat half uurtje bewegen... Lees meer

16 Juli 2015

Pensioenpremie gaat flink omhoog

Pensioenpremies worden in de toekomst een stuk duurder, waarschuwt De Nederlandsche Bank. De Nederlansche Bank (DNB) paste dinsdag een deel van de rekenrente aan. Veel mensen zullen dit waarschijnlijk met een hogere pensioenpremie moeten bekopen, zo... Lees meer

16 Juli 2015

Transitievergoeding vervalt na drie maanden

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer die twee jaar of langer bij een werkgever heeft gewerkt recht op een transitievergoeding. Als de werkgever die vergoeding niet betaalt of als de werknemer het oneens is over de hoogte ervan, dan moet de werknemer... Lees meer

16 Juli 2015

5 tips om u voor te bereiden op de vakantie-uittocht

Met de vakantie-uittocht in juli en augustus maken veel Nederlandse werkgevers zich zorgen. Acht op de tien geven aan dat hun bedrijf negatieve gevolgen ondervindt van de zomermaanden. ... Lees meer

15 Juli 2015

Opnieuw 20 miljoen voor duurzame inzetbaarheid

Asscher stelt opnieuw een Europees potje beschikbaar voor de duurzame inzetbaarheid van B.V. Nederland. De twintig miljoen euro komt uit het Europees Sociaal Fonds, dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan d... Lees meer

15 Juli 2015

Demotie wint aan populariteit

Steeds meer werkgevers vragen hun oudere medewerkers een stapje terug te doen in de loopbaan. Bijna de helft (43 procent) van de organisaties heeft demotie inmiddels op de agenda staan. 18 procent van de HRM’ers onderzoekt de mogelijkheden van demot... Lees meer

15 Juli 2015

Motieregen naar aanleiding van WWZ

Sinds onder andere het nieuwe ontslagrecht, onderdeel van de WWZ, is ingegaan op 1 juli dienden al verschillende Tweede Kamerleden moties in tegen de wet. Zij roepen de regering op onderdelen van de wet te herzien.... Lees meer

15 Juli 2015

Top 10 moeilijkst vervulbare vacatures

Door een mismatch op onze arbeidsmarkt heeft HR nog altijd moeite met het vervullen van vacatures. Vraag en aanbod sluiten nog steeds niet op elkaar aan in onze arbeidsmarkt. Ondanks het grote aanbod van kandidaten en relatief hoge werkloosheid in N... Lees meer

15 Juli 2015

Nieuwe VAR door Tweede Kamer

De definitieve nieuwe VAR komt dichterbij: de Tweede Kamer is akkoord met een nieuwe belastingtoets. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaat de prullenbak in. De Tweede Kamer stemde onlangs in met een nieuw alternatief waarin opdrachtgevers en zzp’er... Lees meer

01 Juli 2015

Bedrijven zitten achter de verkeerde kandidaten aan

Veel bedrijven kijken bij hun werving naar “passieve” kandidaten. Dat zijn werkende mensen die tevreden zijn met hun huidige baan, maar wel openstaan voor een telefoontje van een recruiter met een interessante aanbieding. Echter, daar lijkt nu een ke... Lees meer

17 Juni 2015

1e WWZ-uitspraken over proeftijd en aanzegverplichting

Sinds 1 januari 2015 is de eerste fase van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De wijzigingen gelden onder meer voor proeftijd, aanzegtermijn en concurrentiebeding. Inmiddels zijn ook al de eerste WWZ-uitspraken verschenen.... Lees meer

17 Juni 2015

UWV weigert ontslag bij onvolledig verzoek

Vanaf 1 juli 2015 lopen bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid via UWV. Wie vanaf die datum een medewerker wil ontslaan, moet dit doen via een ontslag aanvraagformulier van het UWV. Het is zaak dit formulier volle... Lees meer

17 Juni 2015

4 stappen voor effectief verandermanagement

Verandering is de enige constante binnen organisaties. Verbeterprogramma’s kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren… initiatieven genoeg! Desondanks blijkt de praktijk lastig. Nog steeds mislukken veel pogi... Lees meer

17 Juni 2015

Inspectie SZW ondersteunt Week van de RI&E

In de Week van de RI&E, van 15 tot en met 19 juni, ontvangen 1.000 kleine bedrijven en instanties een brief van de Inspectie SZW. Hierin wordt hen gevraagd de RI&E (Risico-inventarisatie en Evaluatie) inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak op te ... Lees meer

10 Juni 2015

Waarom functiespecialisatie niet (meer) werkt

Functies indelen in afdelingen: werkt dat eigenlijk nog wel? Of moeten we functies door elkaar gaan husselen? ... Lees meer

08 Juni 2015

AOW-leeftijd versneld omhoog

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW leeftijd gaat vanaf 2016 naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.... Lees meer

21 Mei 2015

Vakantiegeld: houd rekening met tegenvaller!

Voor heel wat werknemers valt de vakantiebijslag (in de volksmond ‘vakantiegeld’) dit jaar lager uit. Reden voor de 'krimp' in de vakantiebijslag is van fiscale aard; om een lagere teruggave bij de belastingaangifte in 2016 te voorkomen - het 'deurma... Lees meer

21 Mei 2015

Heeft seizoensarbeider recht op contract?

Een werkgever die al jaren dezelfde seizoensarbeider inhuurt, zet deze ineens aan de kant. Wat vindt de rechter? Een agrarisch werknemer is elk seizoen werkzaam bij een ondernemer in de glastuinbouw. De overeenkomst wordt elk jaar overnieuw gesloten... Lees meer

21 Mei 2015

Weeffouten transitievergoeding rechtgetrokken

Om te voorkomen dat de onmiddellijke werking van de regeling inzake de transitievergoeding ertoe kan leiden dat tijdelijke werknemers mogelijk niet opnieuw na 1 juli 2015 in dienst worden genomen, heeft minister Asscher van SZW in de tweede nota van ... Lees meer

21 Mei 2015

Verzuim vermijden? Ga aan de slag met een preventief medisch onderzoek

Stress gerelateerde klachten zijn oorzaak nummer één voor verzuim, dat weten we inmiddels wel. Maar de PMO’s (Preventief Medisch Onderzoek) die zijn ingesteld om onder andere burn-outs te voorkomen, staan minder in de belangstelling.... Lees meer

21 Mei 2015

Basisinkomen kan arbeidsmarkt totaal veranderen

De laatste maanden wordt er druk gepraat over de invoering van het zogenaamde ‘basisinkomen’. Volgens dat plan zou iedere Nederlander maandelijks een geldbedrag van de overheid krijgen, zoveel om net van te kunnen leven. Als het er ooit van komt, zou... Lees meer

22 April 2015

Meer en betere sollicitanten door aanpassen vacaturetekst

Nieuw onderzoek van universitair hoofddocent David Jones toont aan hoe met kleine aanpassingen in de vacaturetekst het aantal en de kwaliteit van sollicitanten omhoog gaat. Door de tekst in een vacature aan te passen, krijg je waardevoller reacties.... Lees meer

22 April 2015

Werkkostenregeling: bedrijfsfeest tóch niet vrijgesteld

Personeelsfeesten op een externe locatie worden tóch niet vrijgesteld in de Werkkostenregeling. In februari waren er aanwijzingen dat de Belastingdienst het onderscheid in de Werkkostenregeling tussen externe bedrijfsevenementen en evenementen op de... Lees meer

22 April 2015

Stapje terug doen om langer door te werken

Oudere werknemers een stapje terug laten doen is een van de manieren om mensen langer gezond te laten doorwerken. 'We moeten af van het idee dat een carrière altijd in een rechte lijn omhoog dient te lopen.... Lees meer

22 April 2015

Wanneer zijn functies uitwisselbaar?

Bij een reorganisatie is een werkneemster het oneens met haar werkgever dat haar functie niet uitwisselbaar is. Ontslag dreigt. Wat vindt de rechter?... Lees meer

09 April 2015

Quotumwet goedgekeurd door Eerste Kamer

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is onlangs goedgekeurd door de Eerste Kamer. Werkgevers moeten door deze wet per 2017 mogelijk verplicht een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst nemen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete.... Lees meer

09 April 2015

Het belang van employer branding

Over employer branding doen veel verschillende opvattingen de ronde. De een ziet het vooral als het hebben van een goede recruitmentsite, terwijl een ander het beschouwt als het veel aanwezig zijn op social media. En een derde heeft het over het make... Lees meer

08 April 2015

Sportende werknemer verdient meer

Werknemers die regelmatig sporten krijgen meer salaris dan hun bankhangende collega’s. Dat blijkt uit een Duitse studie van arbeidsonderzoeksinstituut IZA. Duitse mannen die minimaal eens per week sporten zouden er gemiddeld 5 procent meer op verdien... Lees meer

02 April 2015

Nu ontslaan of wachten?

Juristen draaien overuren want ze krijgen volop verzoeken van werkgevers die willen weten of het goedkoper is om juist nu al iemand te ontslaan, of te wachten tot na 1 juli als er een minder hoge vergoeding betaald hoeft te worden.... Lees meer

01 April 2015

Vrij met Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag?

Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag staan binnenkort weer voor de deur. Uw personeel vraagt zich wellicht af of zij voor deze dagen een vakantiedag op moeten nemen als zij vrij willen zijn. ... Lees meer

23 Maart 2015

Nieuwe ontslagrecht: hier knelt ’t

Het nieuwe ontslagrecht gaat per 1 juli in. Hoe zat het ook alweer? En waar gaan de nieuwe regels wringen?... Lees meer

23 Maart 2015

Verzuim door stress op steeds jongere leeftijd

Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.... Lees meer

16 Maart 2015

WKR: zo vergoedt u maaltijden

Een lunch of snack: hoe vergoedt u deze maaltijden onder de Werkkostenregeling? Vier aandachtspunten.... Lees meer

12 Maart 2015

De voordelen van een lunchwandeling

Ga tussen de middag wandelen om een lunchdip te voorkomen en om ‘s middags scherp te zijn. Uit een nieuwe studie blijkt dat een lunchwandeling onmiddellijk en merkbaar het humeur van mensen positief beïnvloedt, alsmede het vermogen om met stress om t... Lees meer

12 Maart 2015

Dure 'weeffout' in nieuw ontslagrecht

Werknemers die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt raken, hebben na 1 juli recht op een transitievergoeding. Dit zou werkgevers wel eens 150 miljoen euro per jaar kunnen kosten.... Lees meer

09 Maart 2015

Minder werk niet goed voor elk?

Om de economie van ons land weer op te peppen moeten Nederlanders meer uren gaan werken. Tegelijkertijd blijft het aantal burnouts toenemen en pleiten arbeidspsychologen juist voor een kortere werkweek.... Lees meer

09 Maart 2015

Mag ex-werknemer uw klant benaderen?

Als er in de arbeidsovereenkomst geen relatie- en/of concurrentiebeding is opgenomen, kan een werkgever een ex-werknemer dan wel verbieden klanten te benaderen?... Lees meer

02 Maart 2015

4 productiviteitstips waar je niet naar moet luisteren

Veel adviezen die de productiviteit moeten verbeteren werken helemaal niet, zo waarschuwt Paula Rizzo. Ze heeft deze adviezen zelf ook jarenlang gegeven en opgevolgd, maar realiseert zich nu dat ze fout zat.... Lees meer

02 Maart 2015

Kleine werkgevers kunnen straks ook volledig profiteren van premiekortingen

Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om, via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.... Lees meer

23 Februari 2015

Recht op second opinion bij bedrijfsarts

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken.... Lees meer

23 Februari 2015

Opleidingsbeding wel of niet geldig?

Een adviesbureau houdt een medewerker aan zijn terugbetalingsverplichting op basis van een opleidingsbeding. Maar de werknemer weigert te betalen. Hoe oordeelt de rechter?... Lees meer

12 Februari 2015

Werkgever laat geld voor zwangere vrouwen liggen

Werkgevers laten duizenden euro’s per zwangere medewerker liggen. Dit blijkt uit een cijferanalyse van HR Risk Consultant Robidus. Werkgevers declareren gemiddeld 10 procent te weinig voor zwangere medewerkers. ... Lees meer

12 Februari 2015

Denkt u aan de aanzegtermijn?

Voor alle tijdelijke contracten die eindigen op 1 februari of later geldt vanaf dit jaar een aanzegtermijn van één maand. Dit geldt óók als u het contract wilt verlengen. Wat zijn de gevolgen als u zich hier niet aan houdt?... Lees meer

29 Januari 2015

5 dingen die je NIET moet doen in 2015!

Uit het project Duurzame inzetbaarheid, dat wij gedaan hebben met de Rabobank en de Avans Hogeschool, blijkt dat dit thema nog niet overal even prominent op de agenda staat. Belangrijk is het in ieder geval dat medewerkers, leidinggevenden en bestuur... Lees meer

29 Januari 2015

Top 10 meest populaire vacatures

Wat zijn de meest populaire vacatures? NationaleVacaturebank.nl heeft een onderzoek verricht naar welke vacature dit jaar het meest gewild was onder werkzoekenden. Tevens is onderzocht in welke sector dit jaar de meeste vacatures te vinden zijn. ... Lees meer

29 Januari 2015

Transitievergoeding: 6 aandachtspunten

Met ingang van 1 juli betalen werkgevers bij ontslag aan werknemers een transitievergoeding. Is deze nieuwe vergoeding wel zo voordelig als hij lijkt? Werkgevers rekenen zich vaak bij voorbaat rijker dat in werkelijkheid het geval is. Onderstaand 6 ... Lees meer

29 Januari 2015

Aanzegverplichting contracten voor werkgevers

De Wet Werk en Zekerheid heeft per 1 januari 2015 voor werkgevers de ‘aanzegverplichting’ in het leven geroepen. Doel van deze verplichting is om werknemers met een tijdelijk contract meer duidelijkheid te bieden over een eventuele verlenging, zodat ... Lees meer

26 Januari 2015

Dwang werkt niet om gezond te leven

Medewerkers moeten zelf de overtuiging hebben dat gezond leven beter voor hen is. Een werkgever kan motiveren en ondersteunen bij het veranderen van de leefstijl, maar dwang of verplichting zullen niet werken.... Lees meer

26 Januari 2015

Is de werknemer wel of niet ontslagen?

Een monteur constateert dat hij ontslagen is, terwijl de werkgever zegt dat de opzegging met wederzijds goedvinden heeft plaatsgevonden. Bij wie ligt de bewijslast?... Lees meer

21 Januari 2015

Wat zijn de HR-wijzigingen in 2015?

Ben u al klaar voor 2015? De wetten en regelingen waar HR dit jaar mee te maken krijgt op een rij. De overheid heeft afgelopen jaar niet stilgezeten. In 2015 zal er flink wat veranderen. Wat zijn de wetten en regelingen waar HR mee te maken krijgt? ... Lees meer

16 December 2014

Werven via social media in trek

Werven via social media is steeds meer in trek bij HR-managers. Waar vorig jaar nog 19 procent van hen LinkedIn gebruikte voor het werven van nieuw personeel, geeft nu ruim een derde (38 procent) aan geschikte kandidaten te hebben gevonden via dit me... Lees meer

16 December 2014

Participatiewet en quotumregeling

In het Sociaal Akkoord van april 2013 hebben werkgevers- en werknemersverenigingen en gemeenten een belangrijke opdracht meegekregen: zij moeten er gezamenlijk voor zorgen dat er 100.000 banen vrij komen voor mensen met een arbeidsbeperking. ... Lees meer

16 December 2014

Kortere loondoorbetaling bij ziekte?

Bij re-integratie zijn de rechten en plichten voor werkgevers uit verhouding. De loondoorbetaling moet korter. Een nieuwe balans in rechten en plichten bij ziekteverzuim kan leiden tot lastenverlichting bij werkgevers. Bovendien kan het voor zieke we... Lees meer

16 December 2014

Schade verhalen op uitzendkracht?

Kun je de schade die een uitzendkracht veroorzaakt aan een werknemer verhalen op de uitzendkracht? Een werknemer en een uitzendkracht krijgen een auto-ongeluk. De uitzendkracht zit achter het stuur en de werknemer raakt gewond. Het Amsterdamse Gerech... Lees meer

16 December 2014

Fiets van de zaak in 2015

Zoals bekend, wordt de werkkostenregeling vanaf 2015 verplichte kost voor alle werkgevers. Dit betekent dat ook de fiscale regeling voor de fiets van de zaak komt te vervallen. Deze regeling maakt het onder voorwaarden mogelijk om onbelast een fiets ... Lees meer

15 December 2014

Kwart ziekteverzuim door werk

Van alle medewerkers heeft bijna de helft (48 procent) zich vorig jaar ten minste één keer ziek gemeld. Bijna een kwart van dit ziekteverzuim (23 procent) had deels of hoofdzakelijk te maken met werk. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau v... Lees meer

11 December 2014

HR5 en de Wet Werk en Zekerheid

In onze nieuwsbrief van 6 maart jl. heeft u het al kunnen lezen: het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren. Onder meer door het invoeren van een nieuwe wet op het gebied van ontslag en flexibel personeel.... Lees meer

03 December 2014

De 4 beste toekomstcompetenties

Met welke competenties zitten medewerkers in de toekomst safe? Het deel van ons werk dat herhaling bevat, kan steeds goedkoper worden gedaan. Denk aan het invoeren van gegevens in een systeem of het maken van een product. Maar uniek en eenmalig werk ... Lees meer

03 December 2014

6 cao-valkuilen: trapt u erin?

Wat zijn de meest voorkomende fouten bij het gebruik van de cao? 6 valkuilen voor HR. De cao is voor HR niet het makkelijkste document om mee te werken. Niet zelden beroept HR zich op verstreken cao’s of geeft een geheel eigen draai aan een cao-bepal... Lees meer

01 December 2014

1 op 4 heeft stress door HNW

Medewerkers werken graag flexibel. Maar 1 op de 4 ervaart daardoor verhoogde werkdruk.... Lees meer

01 December 2014

Mag demotie na re-integratie?

Een autobedrijf stelt een medewerker na zijn re-integratietraject demotie voor. Wat zegt de rechter?... Lees meer

26 November 2014

Participatiewet invullen? 7 tips

De Participatiewet gaat over ruim een maand van kracht. Hoe vult uw organisatie de wet in? 7 tips.... Lees meer

24 November 2014

Vakantiegeld fors lager in 2015

Het vakantiegeld van werknemers gaat volgend jaar tot 12 procent omlaag. Veel werkenden met een middeninkomens gaat er volgend jaar tot ruim 12 procent op achteruit in hun vakantiegeld. ... Lees meer

10 November 2014

Salarisadministratie klaar voor de Werkkostenregeling?

De overgangsperiode voor de Werkkostenregeling (WKR) is binnenkort echt voorbij. Is de financiële administratie daarop voorbereid?... Lees meer

10 November 2014

Wiebes geeft iets meer duidelijkheid Werkkostenregeling

Staatssecretaris Wiebes gaat in een nota in op vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld over de werkkostenregeling. Duidelijk is dat Wiebes niet afwijkt van eerdere standpunten en de wijzigingen die hij met het Belastingplan 2015 wil doorvoeren. We... Lees meer

10 November 2014

Uitleg ontslagvergoeding oudere werknemer zonder extra eindheffing

Werkgevers kunnen een ontslagvergoeding aan een oudere werknemer geven zonder dat de extra eindheffing artikel 32ba van de Wet LB (eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding) is verschuldigd. Hoe dat kan?... Lees meer

10 November 2014

Zo wordt u onweerstaanbaar voor jongeren: 3 tips

Generatie Y werkt liever niet in de zorg, overheid en techniek. Hoe worden deze werkgevers aantrekkelijk voor jongeren? 3 tips.... Lees meer

05 November 2014

Arbeidsconflict: wanneer is een ‘ziekmelding’ terecht?

Een werkgever vraagt ontslag aan. De medewerker meldt zich ziek. Terecht?... Lees meer

05 November 2014

Bonus eenzijdig aanpassen: mag dat?

Een werkgever past een uit de klauwen gelopen bonusregeling eenzijdig aan. Wat zegt de rechter?... Lees meer

29 Oktober 2014

De 5 geheimen van de Beste Werkgevers

Aantrekkelijke werkgevers weten talentvolle werknemers aan te trekken én belangrijker, ze ook te behouden. Maar wat moet je nu precies doen om een goede werkgever te zijn?... Lees meer

16 Oktober 2014

Wat vinden zzp’ers van nieuw sociaal stelsel?

AWVN presenteert een nieuwe sociaal stelsel voor álle werkenden. Wat vinden zzp'ers? Werkgeversorganisatie AWVN presenteerde maandag een plan voor een stelsel van sociale zekerheid waar alle werkenden – dus ook zzp’ers - een beroep op kunnen doen.... Lees meer

16 Oktober 2014

Overuren betalen bij ontslag op staande voet?

Een werknemer die zijn ontslag op staande voet aanvecht, vordert ook uitbetaling van overuren. Terecht? Een werknemer is op staande voet ontslagen, omdat hij volgens zijn werkgever een flinke greep in de kluis heeft gedaan. ... Lees meer

08 Oktober 2014

Mannen en vrouwen verschillen bij werk-privébalans

Door de economisch slechtere tijden nemen stressfactoren toe. Bedrijven nemen maatregelen om kosten te besparen, waardoor de werkdruk stijgt. ‘Daarbij vormen tweeverdieners een serieuze risicogroep’, zegt Cobi Wattez, arbeids- en organisatiepsycholoo... Lees meer

08 Oktober 2014

Lonen stijgen met 2,5%

Het gemiddelde stijgingspercentage van het vaste inkomen in 2014 van medewerkers bedraagt 2,5 procent in Nederland. Voor 2015 wordt een lager stijgingspercentage verwacht (2,3%).... Lees meer

08 Oktober 2014

Geen contract na ziekte: mag dat?

Een werknemer met een contract voor bepaalde tijd krijgt een hartinfarct. Is er sprake van discriminatie als zijn contract niet verlengd wordt? ... Lees meer

01 Oktober 2014

iPad mag belastingvrij worden verstrekt

Werkgevers kunnen een iPad nu onbelast verstrekken aan hun werknemers. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat in hoger beroep bepaald in een geschil tussen een werkgever en de Belastingdienst. De kwestie speelt al lange tijd. ... Lees meer

24 September 2014

4 tips voor vitaal personeel

Wat kunnen organisaties doen aan preventie en vitaliteit zonder dat het al te veel kost? ... Lees meer

24 September 2014

Rechter houdt nu al rekening met WWZ bij ontslagvergoeding

Ondanks dat de Wet werk en zekerheid (WWZ) pas per 1 januari 2015 ingaat, houdt de rechter er nu al rekening mee bij de beoordeling van een ontslagzaak. ... Lees meer

18 September 2014

Prinsjesdag: belangrijkste veranderingen voor HR en werkgevers

Om het welvaartsniveau te behouden wil het kabinet haar volledige focus leggen op de economische groei en het creëren van werkgelegenheid. De economie herstelt zich langzaam en de huizenmarkt trekt aan. Wel is het herstel nog kwetsbaar en is er nog ... Lees meer

04 September 2014

Met welk simpel woordje motiveert u personeel?

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat leidinggevenden hun medewerkers al kunnen motiveren met één enkel simpel woordje. Welk woord is dat? ... Lees meer

04 September 2014

Subsidieplafond interne job coach verhoogd

Werkgevers kunnen bij UWV subsidie aanvragen voor job coaches. Verwacht wordt dat deze regeling in 2015 een wettelijke basis zal krijgen.... Lees meer

01 September 2014

Beeldschermwerk? 7 tips om oogklachten te voorkomen

Veel mensen zitten dagelijks urenlang naar een beeldscherm te turen. Dit vergroot de kans op oogklachten door vermoeidheid van de ogen.... Lees meer

01 September 2014

De transitievergoeding in de loonheffingen

Vanaf 1 juli 2015 zal een transitievergoeding verschuldigd zijn aan werknemers die meer dan twee jaar bij een werkgever hebben gewerkt en wiens overeenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever door ontbinding, opzegging of niet verlengen van ... Lees meer

28 Augustus 2014

Subsidie praktijkleren, die laat u toch niet liggen?!

U kunt de ‘subsidie praktijkleren’ aanvragen voor uw leerling-werknemers. Dit is de vervanger van de afdrachtvermindering onderwijs.... Lees meer

27 Augustus 2014

Arbeidsconflict? Nu voor een prikkie naar de rechter

Werkgevers kunnen sinds kort hun arbeidsgeschil voorleggen aan de eKantonrechter. Wat zijn de voordelen en nadelen van deze online procedure?... Lees meer

27 Augustus 2014

6 HR-tips voor een geïnspireerde bedrijfscultuur

Hoe zet je een verlieslijdende organisatie om in een gezonde, bezielde club waar iedereen wil werken? Zes inspirerende HR-voorbeelden laten zien hoe het anders kan.... Lees meer

21 Augustus 2014

22 miljoen om werknemers vitaal en gezond te houden

Staatssecretaris Klijnsma van SZW stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. De nieuwe ESF regeling start in oktober en biedt u de mogelijkheid uw mensen productief, gemotiveerd en gezond... Lees meer

21 Augustus 2014

Bedrijfsarts weigeren: recht op ontslagvergoeding?

Een loodsmedewerker met psychiatrisch verleden weigert na een incident op de werkvloer mee te werken aan zijn re-integratie. Heeft hij wel of geen recht op ontslagvergoeding? ... Lees meer

14 Augustus 2014

Het geheim van super productieve medewerkers

Iedereen kent ze wel, van die super productieve medewerkers. Echter, iedereen kan productiever worden. Julia Gifford schrijft over een onderzoek met behulp van een time-tracking en productivity-app onder de top 10% meest productieve medewerkers.... Lees meer

14 Augustus 2014

Werkkostenregeling (WKR) gaat verbeterd door per 1 januari 2015

Na een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. In de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer stuurt staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgev... Lees meer

07 Augustus 2014

Tien tips om werkdruk de baas te blijven

Hoe kan HR medewerkers helpen om werkstress te voorkomen? Tien tips om te zorgen dat het personeel de werkdruk de baas blijft. Op een goede manier omgaan met stress heeft alles te maken met keuzes. Pak je de telefoon wel of niet op? Welke werkzaamhe... Lees meer

07 Augustus 2014

Stelende medewerker dwingen tot terugbetaling, mag dat?

Een stelselmatig frauderende kassamedewerkster wordt door haar werkgeefster onder druk gezet om te bekennen en een verklaring te ondertekenen dat zij de schade van € 36.500 terugbetaalt. Mag dat? ... Lees meer

31 Juli 2014

Zo wil de Generatie Y wél leren

Hoe laat je Generatie Y leren? Generatie Y (geboren tussen 1980 en 1995) wordt niet altijd begrepen, omdat die anders denkt en doet dan de al langer in organisaties aanwezige, andere generaties. ... Lees meer

31 Juli 2014

Auto van de zaak: bijtellingsysteem op de schop?

De wetgeving rond het huidige bijtellingsysteem wordt anders. Staatssecretaris Wiebes van Financiën kondigde al eerder aan dat kort na Prinsjesdag de zogenaamde autobrief 2.0 zal worden verzonden. Welke gevolgen heeft dit?... Lees meer

31 Juli 2014

Jongeren vaak gewond tijdens vakantiebaan

Nederlandse jongeren maken steeds vaker gebruik van de zomer om flink bij te verdienen. Onderzoek van het CBS toont aan dat dit niet altijd veilig gebeurt; jongeren raken vaker gewond tijdens het werken dan volwassenen.... Lees meer

30 Juli 2014

Nieuwe pensioenregels treffen hogere inkomens

Werknemers met een salaris boven een ton stevenen af op lagere pensioenen door de nieuwe fiscale regels van het kabinet. Daarvoor waarschuwen pensioenadviseurs in het Financieele Dagblad.... Lees meer

23 Juli 2014

Rouw en werken. Een (on)mogelijke combinatie?

Het is niet te hopen, maar mogelijk is een van uw medewerkers direct of indirect betrokken bij de vliegramp in de Oekraïne. Hoe kunt u het beste omgaan met mensen die geconfronteerd worden met een plotseling verlies? ... Lees meer

15 Juli 2014

Werkgever krijgt ‘potje’ voor duurzame inzetbaarheid

Er komt een sociaal fonds voor werkgevers om werknemers langer productief en gezond aan het werk te houden. Vooral het mkb kan hier zijn voordeel mee doen. ... Lees meer

15 Juli 2014

Schending relatiebeding niet mogelijk voor ontslag

Een werknemer die vlak voor zijn laatste werkdag zijn relaties nog laat weten dat hij bij een ander bedrijf gaat werken, overtreedt daarmee volgens het hof niet zijn relatiebeding.... Lees meer

11 Juli 2014

Fiets van de zaak gaat goed samen met WKR

De aankondiging van de definitieve invulling en invoering van de werkkostenregeling (WKR) heeft ook in de rijwielbranche heel wat stof doen opwaaien. De fiscale stimulering van de fiets van de zaak zou worden afgeschaft. ... Lees meer

19 Juni 2014

Demotie? Zo doet HR het goed

Demotie komt nergens voor in de wet. Dat maakt het voor werkgevers een gevoelig gebied. Aan welke voorwaarden moet demotie juridisch voldoen?... Lees meer

19 Juni 2014

3 tips: zo bepaalt HR een ‘eerlijke beloning’

Een correcte, eerlijke beloning is een basisvoorwaarde om medewerkers zich gewaardeerd te laten voelen. Maar hoe bepaalt je of de beloning 'eerlijk' is? 3 tips voor HR.... Lees meer

19 Juni 2014

Afschaffen contract voor onbepaalde tijd

Wat is de beste manier om wat meer economische groei te krijgen? Barbara Baarsma, directeur van SEO Economisch Onderzoek en bijzonder hoogleraar aan de UvA, heeft een suggestie: “arbeidscontracten voor onbepaalde tijd afschaffen en de looptijd voor i... Lees meer

16 Juni 2014

Zo herkent HR werkstress bij werknemers

Stress op de werkvloer is het grootste beroepsrisico in ons land, meent het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Asscher kondigde vorige week een nieuwe campagne aan om werkstress bespreekbaar te maken en aan te pakken.... Lees meer

16 Juni 2014

Wanneer heeft iemand die ontslag neemt recht op WW?

Wie zelf ontslag neemt is niet altijd verwijtbaar werkloos. Wanneer is een situatie zo acuut dat iemand zonder schade ontslag mag nemen? ... Lees meer

11 Juni 2014

Wet Werk en Zekerheid - 6 proeftijdtips

Nu de Eerste Kamer op 10 juni 2014 heeft ingestemd met het wetsvoorstel zal De Wet Werk en Zekerheid er per 1 januari 2015 voor gaan zorgen dat in een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of minder geen proeftijdbeding meer mag worden opgen... Lees meer

05 Juni 2014

Uitstel tot 2015 voor Wet Werk en Zekerheid

De maatregelen uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) die in zouden gaan per 1 juli 2014, worden waarschijnlijk op de valreep uitgesteld tot 1 januari 2015. Werkgevers hebben zo meer tijd om zich voor te bereiden op de veranderingen in de regels voor tij... Lees meer

04 Juni 2014

Risico's van sociale media voor werkgevers

Naast de mogelijkheden van sociale media, ervaren HR professionals ook de risico´s. Werknemers kunnen het bedrijf met hun tweets of podcasts al dan niet bewust in diskrediet brengen. Bedrijfsinformatie kan via de online kanalen in verkeerde handen be... Lees meer

28 Mei 2014

Onjuiste ziekmelding via what’s app kost werkneemster haar baan

Werkneemster meldt in een what’s app dat zij geopereerd moet worden aan haar blinde darm. De werkgever wil een bloemetje sturen maar kan haar in geen enkel ziekenhuis vinden. Later blijkt dat de werkneemster eerst in Duitsland en later op Texel was e... Lees meer

28 Mei 2014

Werkgever gebruikt gewiste bestanden werknemer in rechtszaak

Een ontslagen werknemer brengt zijn werkcomputer terug na zijn ontslag. De werkgever traceert een aantal gewiste bestanden en gebruikt die als bewijs in de ontslagzaak. De werknemer vindt dat dat bewijs onrechtmatig verkregen is omdat het privégegeve... Lees meer

26 Mei 2014

Verhoging minimumloon per 1 juli 2014

Ieder jaar vindt op 1 juli een verhoging van het minimumloon plaats. Deze week werden de precieze bedragen vanaf 1 juli 2014 bekendgemaakt.... Lees meer

26 Mei 2014

Nederland nog niet klaar voor Participatiewet

De Participatiewet is nog niet aangenomen, maar als dit gebeurt in 2015 moeten veel bedrijven zich gaan aanpassen. De Participatiewet is in het leven geroepen om 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, zoals Wajongers en mensen... Lees meer

26 Mei 2014

Vanaf 1 juli geldt aanzegtermijn tijdelijke contracten

Als je als werkgever het contract voor bepaalde tijd van een werknemer niet wilt verlengen, stel die werknemer dan een maand van tevoren schriftelijk hiervan op de hoogte. Anders kost dit straks een half of zelfs een heel maandsalaris.... Lees meer

14 Mei 2014

Asscher neemt maatregelen tegen werkstress

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat maatregelen nemen om het probleem van werkstress aan te pakken. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn ministerie gaat extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op ... Lees meer

14 Mei 2014

Demotie mag met goede afbouwregeling voor salaris

Een werknemer die niet goed functioneert wordt door zijn werkgever teruggezet in zijn oude functie. Het voorstel voor de afbouwregeling van het salaris vindt de werknemer, en ook de rechter, te mager. Wat is een redelijke afbouwregeling?... Lees meer

07 Mei 2014

Nieuwe Werken geslaagd? Stimuleer personeel te netwerken

De grenzen tussen werk en privé zijn door het Nieuwe Werken steeds diffuser geworden. Of werknemers de druk van flexibele werktijden aan kunnen, hangt af van hun houding: open of terughoudend. Uit een studie van dr. Spela Trefalt (gepubliceerd in ... Lees meer

07 Mei 2014

9 ultieme sollicitatievragen volgens de directeur

Met een scherpe sollicitatievraag doet u een beroep op het improvisatievermogen van de kandidaat. U denkt ze allemaal wel te kennen? Lees deze negen sollicitatievragen dan eens. Weekblad Intermediair vroeg negen directieleden en topmanagers uit het ... Lees meer

30 April 2014

Wachtdagen verminderen ziekteverzuim, minder loon niet

Minder loon bij ziekte heeft geen merkbaar effect op het verzuim. Wachtdagen verminderen het ziekteverzuim wel aanzienlijk. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat de minister van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. ... Lees meer

30 April 2014

Thuis lunchen met auto van de zaak

Werknemer X gaat tussen de middag naar huis, met de auto van de zaak, om te lunchen. X houdt een kilometeradministratie bij en meldt deze lunchritten niet als privéritten. De belastingdienst is het daar niet mee eens. Hoe oordeelt de Hoge Raad? ... Lees meer

24 April 2014

Bevallingsverlof voor vader uitgebreid

Het bevallingsverlof voor vaders is uitgebreid: zij krijgen het verlof van de moeder als zij bij de geboorte van een kind overlijdt. Het kabinet is donderdag akkoord gegaan met dit plan van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). ... Lees meer

24 April 2014

Werkgever vreest lastenstijging zorgpremies

Werkgeversorganisaties maken zich zorgen over de stijging van hun aandeel in de premies voor de zorgkosten. Die premies stijgen omdat een deel van de langdurige zorg wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. De werkgevers noemen de... Lees meer

17 April 2014

Modernisering Ziektewet: Voorkomen is beter dan betalen!

Als een ex-werknemer binnen vier weken na het einde van het dienstverband ziek wordt en geen WW-uitkering of een andere dienstbetrekking heeft, heeft hij/zij toch recht op een ZW-uitkering en later eventueel op een WGA-uitkering. In dat geval worden ... Lees meer

17 April 2014

Wijziging looptijd contract, werknemer geen recht op WW?

Partijen maken – lopende het derde contract voor bepaalde tijd – nieuwe afspraken over de looptijd. UWV oordeelt dat sprake is van een vierde tijdelijk contract dat is geconverteerd in een contract voor onbepaalde tijd en weigert op grond daarvan de ... Lees meer

10 April 2014

Zo leidt mindfulness tot een betere inzetbaarheid

Leiden mindfulness en meditatie tot meer duurzame inzetbaarheid? Professor Aukje Nauta van de UvA ondervroeg meditatietrainer Robert Bridgeman hierover. Robert Bridgeman mediteert elke dag en helpt anderen om het onder de knie te krijgen. Duurzame in... Lees meer

10 April 2014

Wet werk en zekerheid krijgt voorrang van Eerste Kamer

De Wet werk en zekerheid wordt vrijwel zeker voor 1 juli 2014 behandeld in de Eerste Kamer. Dat valt op te maken uit het overleg dat de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gisteren had. Aan bod kwam onder andere de lijst... Lees meer

10 April 2014

Top 10 door werknemers gemaakte fouten bij ontslag

Soms kunnen werknemers zelf ontslag voorkomen. Waar moet HR alert op zijn? De landelijke organisatie Ontslagspecialist stelde op basis van ervaring een lijst samen.... Lees meer

10 April 2014

Vaststellingsovereenkomst aangevuld met bedenktijd

Binnen de Wet werk en zekerheid blijft de vaststellingsovereenkomst (ook wel ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ genoemd) gehandhaafd. Er wordt echter aanvullend een 'bedenktijd' ingevoerd van twee weken. Het recht op bedenktijd van twee weken gaat p... Lees meer

09 April 2014

Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2013 gedaald tot 3,9 procent. Dat betekent dat per duizend werknemers er 39 ziek zijn. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds de start in 1996 van de huidige waarneming.... Lees meer

01 April 2014

Vijf stappen om het beste uit je personeel te halen

Werkgevers focussen vaak op de vaardigheden die werknemers bezitten of nog moeten ontwikkelen, terwijl het veel vruchtbaarder is te ontdekken waarvoor iemand talent heeft. Bij het beoordelen van werknemers stellen werkgevers meestal twee hoofdvragen... Lees meer

01 April 2014

Nieuwe ketenregeling in de praktijk

De ketenregeling gaat kort gezegd over het aantal tijdelijke contracten dat werkgevers achtereenvolgens mogen sluiten voor het laatste contract automatisch overgaat in een vast contract. Het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid wijzigt de ketenregeling. Va... Lees meer

25 Maart 2014

Wat moet worden verstaan onder relatiebeding?

De werknemer heeft – onder meer – een relatiebeding. Hij zegt zijn baan op en start een eigen onderneming. Vervolgens heeft de werknemer een lunchafspraak met – zo claimt de ex-werkgever – een relatie van haar. Het hof legt in deze uitspraak uit wat ... Lees meer

25 Maart 2014

Recht op doorbetaling loon na cosmetische ingreep?

Onlangs liet een werkgever mij weten dat steeds meer van zijn werknemers plastische chirurgie ondergaan om ‘mooier’ te worden en dat een dergelijke operatie nog al eens tot arbeidsongeschiktheid leidt. Deze werkgever vroeg mij of het loon van de geop... Lees meer

06 Maart 2014

Discriminatie van sollicitanten: zo mag het wél

Werkgevers die hun medewerkers discrimineren, krijgen het met minister Lodewijk Asscher aan de stok. Vijf situaties waarin een werkgever toch onderscheid mag maken. Soms zijn er uitzonderingen. In deze situaties mag een werkgever met twee maten mete... Lees meer

06 Maart 2014

Wanneer mag je een ziekmelding weigeren?

Het is lastig: bepalen of een werknemer echt ziek is of niet. En soms mag een werkgever de ziekmelding weigeren. Zo maak je de juiste beslissing.... Lees meer

06 Maart 2014

Sluiproute naar vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Een werkgever geeft een werknemer een vierde arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst als bijlage waarin meteen een einddatum is bepaald. De werknemer vindt dat de vaststellingsovereenkomst is opgedrongen en probeert onder de overeenkoms... Lees meer

03 Maart 2014

Afspiegelingsbeginsel: AOW-gerechtigden als eersten eruit

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat het Ontslagbesluit zodanig wordt aangepast dat als er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, AOW-gerechtigden... Lees meer

03 Maart 2014

Negen ergernissen op het werk

Geestdodende vergaderingen, overvolle inboxen, onderbrekingen en vragen. Vrijwel iedereen herkent deze dagelijkse ergernissen. Maar wat vinden kenniswerkers het meest irritant en wat kun je doen om deze ergernissen weg te nemen? ... Lees meer

03 Maart 2014

70 procent mannen wil geen 32–urige werkweek

Slechts 30% van de werkende mannen wil 32 uur of minder werken. Het percentage vrouwen dat 32 uur wil werken is opvallend hoger: 70%.... Lees meer

25 Februari 2014

Medewerker burn-out? Geef extra werk

Medewerkers met een burn-out hebben juist meer werk nodig, in plaats van minder. Sterker nog, niet werken is ongezond. ... Lees meer

25 Februari 2014

Wet Werk en Zekerheid aangenomen

Het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren. Onder meer door de nieuwe wet Werk en Zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?... Lees meer

19 Februari 2014

Toename in mismatch tussen werkgever en werknemer

Zes van de tien medewerkers vertrekt binnen twee jaar bij een nieuwe werkgever en 15% maar liefst binnen één jaar. Maar liefst 30% van de organisaties kan al lange tijd niet de goede mensen vinden om hun vacatures te vullen. ... Lees meer

12 Februari 2014

Zo behoud je werknemers: schrijf 'liefdesbrieven' aan hun ouders

Bazen en HR-managers breken er hun hoofd over: hoe voorkom je dat je beste werknemers je verlaten? Een bonus? Gratis lunch? CEO van PepsiCo Indra Nooyi houdt er zo eigen tactieken op na. Ze wordt vrienden met de ouders van haar lievelingswerknemers. ... Lees meer

12 Februari 2014

Angst voor ziekmelden

De crisis lijkt de oorzaak dat mensen hun werk zo serieus nemen. De Nederlander richt zelfs zijn privéleven in naar het werk en durft zich niet ziek te melden. ... Lees meer

10 Februari 2014

Blijft concurrentiebeding gelden bij verlenging contract?

Als een tijdelijk contract wordt verlengd, blijft het concurrentiebeding dan van kracht? Een werknemers van een autodealer is in hoger beroep gegaan omdat hij bij de kantonrechter gehouden werd aan zijn concurrentiebeding. Wat is er aan de hand?... Lees meer

30 Januari 2014

Verzuimkosten terugvorderen

Heeft een medewerker een ski ongeluk gehad en is hij daardoor voor kortere of langere tijd uit de running? Gelukkig bestaat het regresrecht en kan de werkgever bepaalde kosten door verzuim terugkrijgen.... Lees meer

29 Januari 2014

Loonbeslag: dit moet HR doen

HR is verplicht medewerking te verlenen als de deurwaarder aanklopt voor loonbeslag. Wat staat u te doen en hoe kunt u het helpen voorkomen? ... Lees meer

29 Januari 2014

Voorbereiden en voeren van frequent-verzuimgesprek

Frequent verzuim heeft een sterke gedragscomponent. Het is vaak voorspelbaar en te beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat een leidinggevende het verzuimgedrag met de werknemer bespreekt. Zo wordt hij of zij bewust van het gedrag en de gevolgen hie... Lees meer

28 Januari 2014

Ondernemers worstelen met arbeidsrecht

Werkgevers krijgen nogal wat op hun bord op juridisch gebied: hervormd ontslagstelsel, versobering van de WW, verhoging van de pensioenleeftijd, Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Hoe houd je focus en voorkom je schade ... Lees meer

20 Januari 2014

Sollicitatiegesprek voorbereiden

Een goede voorbereiding van sollicitatiegesprekken kan voorkomen dat de geselecteerde kandidaat later niet blijkt te beschikken over de juiste vaardigheden of slecht blijkt te passen binnen het team of de organisatie.... Lees meer

20 Januari 2014

Mag een werkgever een contract voor bepaalde tijd sluiten na een contract voor onbepaalde tijd?

Een werknemer die zijn dienstverband opzegt en vervolgens bij dezelfde werkgever in dienst treedt voor bepaalde tijd geniet ontslagbescherming bij beëindiging van dat dienstverband; van einde van rechtswege is in dat geval geen sprake.... Lees meer

15 Januari 2014

Plan van aanpak bij uitval door psychische klachten

Vanaf april 2014 gaat minister Asscher, samen met werkgevers en werknemers, vier jaar lang extra aandacht besteden aan het voorkomen van uitval door psychische klachten. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief... Lees meer

13 Januari 2014

Nieuwe wetgeving arbeidsovereenkomsten

Per 1 juli 2014 wijzigt wetgeving van arbeidsovereenkomsten voor werknemers die een nieuw contract tekenen bij hun huidige werkgever of een contract tekenen bij een nieuwe werkgever. Wat verandert er per 1 juli 2014?... Lees meer

06 Januari 2014

HR-aandachtspunten per 1 januari 2014

Wat de wetgever voor u in 2014 kant-en-klaar op de plank heeft liggen, is nog maar deels bekend. Een aantal belangrijke zaken op het gebied van wet- en regelgeving is echter al gepubliceerd en is ingegaan per 1 januari.... Lees meer

06 Januari 2014

De Transitievergoeding

In het wetsvoorstel Werk en Zekerheid wordt voorgesteld om de regels die gelden voor flexibele arbeid, het ontslagrecht en de ww, drastisch aan te passen. Wij zullen onderstaand een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel uitlichten: De Transitieve... Lees meer

02 Januari 2014

HR5 Jaaroverzicht 2013

Wat hield de professionals van HR5 bezig in het jaar 2013? Kijk naar een impressie van de belangrijke gebeurtenissen in het HR5 Jaaroverzicht 2013:... Lees meer

31 December 2013

Recht op verlof voor zorg vriend of onbekende

Wie werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, krijgt recht op zorgverlof. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Op dit moment mag er alleen zorgverlof opgenomen worden voor een... Lees meer

31 December 2013

Het nieuwe ontslagrecht: Hoger beroep en cassatie

Nu is het zo dat tegen een ontbindingsbeschikking van een kantonrechter geen hoger beroep of cassatie kan worden ingesteld. Dat staat in artikel 7:685 lid 11 BW. Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid moet hier verandering in gaan brengen.... Lees meer

17 December 2013

HR Trends 2014

HR heeft heel wat te bewijzen komend jaar. Wat staat u te wachten op het gebied van talentmanagement, crisis, krapte en een toenemende verwachting dat HR-analytics? ... Lees meer

12 December 2013

Prijskaartje verzuim en ziekte

Kent u het verschil tussen de begrippen ziekte en verzuim? Ziek zijn overkomt iemand, maar verzuim is een keuze die iemand maakt. Verzuim wordt dan ook veel meer bepaald door gedrag dan door ziekte. Elk verzuim boven 2%,maximaal 3%, is beïnvloedbaar.... Lees meer

12 December 2013

Mag werknemer worden beknot bij overname?

Een werknemer die bij zijn huidige werkgever nooit een concurrentiebeding heeft getekend, krijgt in de aanloop naar een overname alsnog zo'n beding voorgelegd. Is hij hier aan gehouden als hij ontslag neemt nog voor het nieuwe contract ingaat? ... Lees meer

12 December 2013

Wat gaat de nieuwe Ziektewet voor u betekenen?

Vanaf 1 januari 2014 zal de nieuwe wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking treden. Vier vragen: Wat houdt de wet in? Welke drie soorten premies gaan er gelden? Vallen ook uitzendkrachten en gedetacheerden onder de ... Lees meer

12 December 2013

Loongroei per dienstjaar wordt onhoudbaar

Dat de beloning van medewerkers automatisch toeneemt naarmate zij langer in dienst zijn is niet langer vanzelfsprekend. Duurzame organisaties durven af te wijken van deze traditionele benadering en belonen medewerkers op basis van hun ... Lees meer

06 November 2013

De fiscale perikelen van de ontslagvergoeding

Als een dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, via een beëindiging met wederzijds goedvinden of ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, wordt vaak een ontslagvergoeding aan de werknemer toegekend. ... Lees meer

06 November 2013

Belonen zonder het salaris te verhogen - 5 tips

De Rabobank schaft bonussen af. Hoe kun je goed belonen zonder meer geld uit te geven? Caroline Mullers, consultant van Great Place to Work, licht toe hoe de Beste Werkgevers hier een oplossing voor vinden.... Lees meer

06 November 2013

Zo kunt u nu nog een goedkope leaseauto regelen

Wie de leaseauto als arbeidsvoorwaarde aanbiedt, moet opletten. Volgend jaar worden de CO2-eisen voor auto's aangescherpt. Daardoor vallen minder leaseauto's in de categorie van 14 of 20 procent bijtelling. Voor werknemers die aan het eind van 201... Lees meer

17 Oktober 2013

Staat verliest zaak over vakantiedagen arbeidsongeschikten

Twee werknemers hebben een rechtszaak tegen de Nederlandse staat gewonnen omdat zij door hun arbeidsongeschiktheid schade hebben geleden bij de opbouw van vakantiedagen.... Lees meer

14 Oktober 2013

Belangrijkste punten begrotingsakkoord

Het kabinet heeft vrijdagavond een akkoord gesloten over de begroting voor 2014 met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Op enkele punten wordt het sociaal akkoord aangepast. We bespreken de meest interessante maatregelen voor P&O.... Lees meer

10 Oktober 2013

Werkgevers kunnen miljarden besparen op WGA

In een kwart van de gevallen waarin het UWV bepaalt dat er kans is op herstel van een arbeidsongeschikte medewerker, kan een werkgever deze beschikking met succes aanvechten. ... Lees meer

04 Oktober 2013

De Verzuimpolitie: wat kunnen we ermee?

Volgde u de uitzendingen van Zembla over de Verzuimpolitie? Steeds weer constateert Zembla dat partijen zich niet houden aan privacyrichtlijnen bij ziekte. Wat mag nu eigenlijk wel en wat mag niet?... Lees meer

04 Oktober 2013

Mag dikke werknemer die zich vaak ziek meldt worden ontslagen?

Een werknemer is buitenproportioneel vaak ziek. De werkgever heeft alle vertrouwen in verbetering verloren en wil van de man af. Maar mag dat? ... Lees meer

04 Oktober 2013

Belastingdruk wordt veel hoger

Voor mensen die meer dan 56.000 euro per jaar verdienen, groeit de belastingdruk over de top van hun inkomen van 52% naar 59% in 2017. Dat zegt CDA-kamerlid Pieter Omtzigt op basis van doorrekening van de nieuwe belastingplannen van het Kabinet.... Lees meer

04 Oktober 2013

Eén op acht jongeren is burned out

Jonge werknemers tussen 25 en 35 jaar hebben de meeste kans op een burn-out. Dat komt niet zozeer door het werk, maar door de combinatie van werk en privézaken. Die komen steeds vaker op elkaars terrein. Dat komt vooral door intensiever gebruik van m... Lees meer

04 Oktober 2013

Zijn flexibele werktijden een verworven recht?

Een werknemer die jaren lang flexibel mocht werken, eist voor de rechter dat deze situatie wordt voortgezet. Maar zijn flexibele werktijden een verworven recht? ... Lees meer

30 Augustus 2013

Werknemers werken echt niet harder door de crisis

De crisis kent voorlopig geen einde en de reorganisaties volgen elkaar op. Je zou dus denken dat werknemers alles doen om hun baan te behouden. Maar willen ze ook harder werken?... Lees meer

30 Augustus 2013

Nut en noodzaak van een studiekostenbeding

Voor een werkgever kan het aantrekkelijk zijn om de werknemer op zijn kosten een opleiding aan te bieden. Een werkgever heeft van een beter opgeleide werknemer immers zelf ook profijt. Het gevaar bestaat echter wel dat de werknemer zijn arbeidsoveree... Lees meer

30 Augustus 2013

Een goede werkgever herken je aan z'n trotse medewerkers

Wat is het geheim van de populairste werkgevers van Nederland? De mate waarin medewerkers trots zijn op hun werkgever, blijkt uit onderzoek van Effectory en Intermediair uitgevoerd onder ruim 300 organisaties. De honderd beste werkgevers van Nederlan... Lees meer

30 Augustus 2013

Check de WIA-beschikking

Werkgevers die een WGA-beschikking van het UWV ontvangen, doen er goed aan deze te controleren. Een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer zou een hoop kosten kunnen besparen.... Lees meer

30 Augustus 2013

Dure ‘oude’ kantonrechtersformule vaker bij ontslag ingezet

Werkgevers en vakbonden passen dit jaar vaker de oude kantonrechtersformule toe bij het ontslaan van werknemers. Werkgevers geven hier de voorkeur aan omdat zij grote moeite hebben met ‘van werk naar werk’ in de huidige arbeidsmarkt en liever in één ... Lees meer

24 Juli 2013

Klijnsma houdt quotum arbeidsgehandicapten achter de hand

Bedrijven moeten in 2016 in totaal 11.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten gecreëerd hebben. Lukt dat niet, dan krijgen bedrijven een verplicht quotum. Zij moeten dan een vast percentage arbeidsgehandicapten in dienst hebben. ... Lees meer

24 Juli 2013

Gezonde lifestyle zou in cao moeten staan

Werknemers en werkgevers zouden in de cao's een bepaling moeten opnemen die eisen stelt aan de levensstijl van werknemers. Op die manier kun je mensen met zachte hand dwingen er een gezonde levensstijl op na te houden. Volgens de sociale partners is ... Lees meer

24 Juli 2013

Gerichte subsidie vervangt afdrachtvermindering onderwijs

De fiscale regeling voor bedrijven die leerwerkplekken aanbieden wordt vervangen door gerichte subsidies. Er komt een einde aan de afdrachtvermindering onderwijs, zonder het oogmerk van de regeling te wijzigen – een financiële stimulans voor bedrijve... Lees meer

24 Juli 2013

De drie blunders in het personeelsdossier

Zeker in tijden dat het financieel niet voor de wind gaat, is het noodzakelijk dat het ontslag van medewerkers niet nodeloos ingewikkeld of duur wordt. Maar werkgevers zijn vaak slecht voorbereid. De drie grootste blunders. ... Lees meer

24 Juli 2013

Afspraken pensioenplan blijven overeind

Het kabinet houdt vast aan het pensioenplan zoals dat met de vakbonden en de werkgevers is afgesproken in het Sociaal Akkoord. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer.... Lees meer

Deel op:

Naar boven