HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Expertise centrum

HR werkdocumenten

HR bronnen

HR beheer

Start > HR5 Expertise centrum > Arbeidsrecht > artikel 7:673d BW
Terug naar begin

Artikel 7:673d BW  

1.

In afwijking van artikel 673, lid 2, kunnen onder bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te bepalen voorwaarden voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst maanden die gelegen zijn voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten indien:

a) de werknemer in dienst was bij een werkgever, die in de tweede helft van het kalenderjaar minder dan 25 werknemers in dienst had; en

b) de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens omstandigheden als bedoeld in aritkel 669, lid 3, onderdeel a, die het gevolg zijn van een financiële situatie van de werkgever. 

 

2.

Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2020. 

Deel op:

Naar boven